Skwer, który porośnięty jest trawą, zostanie zamieniony w park kieszonkowy. Tworzenie parków kieszonkowych jest powszechną praktyką w silnie zurbanizowanej przestrzeni.

Park kieszonkowy na Jeżycach będzie miał tylko 412 metrów kwadratowych, ale zostanie tak zagospodarowany by mieszkańcy mogli przebywać wśród zieleni.

Głównym celem, który przyświecał przy projektowaniu było nie tylko zapewnienie różnorodności naprzemiennie kwitnącej roślinności, ale przede wszystkim stworzenie przyjaznej enklawy, odseparowanej zielenią od ul. Dąbrowskiego. Na skwerze posadzone zostaną drzewa - jabłonie ozdobne i platany, urządzone wielogatunkowe rabaty. Będą na nich kwitnąć m.in. róże, lilaki, liliowce i tulipany. Będzie także ścieżka z ekologiczną nawierzchnią parkową, przy której zamontowane zostaną ławki.

W ramach prac przygotowawczych część istniejącej roślinności zostanie usunięta. Ta, która ze względu na zły stan fitosanitarny, zbyt duże zagęszczenie powodujące deformacje koron, pochylenie w kierunku budynku i chodnika ma wpływ na zachowanie bezpieczeństwa (statyka drzew).

Prace przy tworzeniu parku kieszonkowego mają zakończyć się w listopadzie. Zieleń po zakończeniu inwestycji będzie objęta stałą pielęgnacją. Projekt zagospodarowania zielenią i małą architekturą realizowany jest ze środków Rady Osiedla Jeżyce. Koszt realizacji to ok. 120 tys. zł.