Poznań straci ponad 175 milionów złotych w wyniku wprowadzanych zmian podatkowych. Wiceprezydent tłumaczy cięcie kosztów w oświacie

Autor: A. Karczewska fot. archiwum redakcji
REKLAMA

Zastępca prezydenta Poznania, Mariusz Wiśniewski, w liście otwartym do mieszkańców po raz kolejny wyjaśnił, dlaczego Miasto musiało ograniczyć ilość dofinansowywanych zajęć dodatkowych w poznańskich placówkach oświatowych. Jak tłumaczy, powodem są ogromne koszty reformy edukacji i wprowadzane przez rząd PiS zmiany w systemie podatkowym, które z jednej strony generują dodatkowe koszty dla samorządów, a z drugiej ograniczają dochód Miasta.

Mariusz Wiśniewski w otwartym liście odpowiada na liczne zapytania ze strony mieszkańców, uczniów i ich rodziców dotyczące częściowej rezygnacji miasta z finansowania zajęć dodatkowych w poznańskich szkołach i przedszkolach.

Wiceprezydent przypomina w nim o ogromnych kosztach, jakie w ostatnich latach musiały ponieść i nadal ponoszą samorządy w związku z wprowadzoną przez rząd reformą edukacji. Jak wskazuje, dla samego Poznania oznaczało to "dziesiątki milionów złotych". Od początku wielu ekspertów i samorządów wskazywało wysokie koszty zmian przy jednoczesnym braku pomocy finansowej ze strony państwa. Samorządy muszą z własnych środków - przeznaczając pieniądze z własnego budżetu oraz ze "standardowej" subwencji oświatowej - sfinansować m.in. przystosowanie szkół do przyjęcia większej ilości uczniów i roczników, wyposażenie klas w szkołach podstawowych w odpowiedni sprzęt potrzebny do nauczania takich przedmiotów jak np. chemia czy fizyka, stworzenie miejsc w szkołach średnich podczas rekrutacji dwóch roczników w roku szkolnym 2019/2020 czy sfinanowanie odpraw dla nauczycieli, którzy w wyniku reformy tracą pracę.

Co więcej, Poznań jako duże miasto ucierpiał także przy zmianie systemu naliczania części oświatowej subwencji ogólnej.

Dodatkowo, na co wskazuje w liście zastępca prezydenta Poznania, wprowadzone przez rząd zmiany w systemie podatkowym, w tym m.in. "podatek zerowy" oznaczają obniżenie dochodu Miasta Poznań w 2020 roku o ponad 175 milionów złotych. Miasto, podobnie jak inne samorządy, muszą wprowadzać oszczędności i ograniczać wydatki m.in. na inwestycje, kulturę, oświatę czy sport w związku z o wiele mniejszymi dochodami.

" Zważywszy, że wprowadzanym zmianom nie towarzyszy jakikolwiek system rekompensat dla samorządów, rząd zmusza nas do ograniczenia części wydatków, co pozwoli zbilansować rosnące koszty, w tym związane z edukacją (wydatki na oświatę wzrosną w przyszłym roku o około 100 milionów złotych). "
Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania

Mariusz Wiśniewski zapewnia, że rozwój oświaty jest dla władz miejskich w Poznaniu priorytetem, dlatego pomimo trudności stale inwestuje w ten sektor. W latach 2015-2021 na inwestycje w oświacie Poznań wyda łącznie ponad 280 milionów złotych. To m.in. budowa nowych i rozbudowa już istniejących placówek oraz prowadzenie modernizacji i remontów budynków szkół i przedszkoli. Z uwagi jednak na brak funduszy, w tym roku szkolnym konieczne było ograniczenie zajęć dodatkowych dofinansowywanych z budżetu miejskiego.

"Wysoki poziom inwestycji oświatowych jest i będzie naszym priorytetem. Staramy się również rozszerzać ofertę edukacyjną, jednak zostaliśmy zmuszeni do rezygnacji z części zajęć dodatkowych na skutek polityki obecnego rządu względem samorządów, a szczególnie względem dużych miast."
Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania

Jednocześnie wiceprezydent zachęca dyrektorów i nauczycieli do udziału w konkursach, w których można uzyskać dofinansowanie ze strony Miasta.

"Chcemy, by placówki oświatowe rozszerzały swoją statutową ofertę edukacyjną o zajęcia uwzględniające potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci i młodzieży. Różnorodność tej oferty zależy w głównej mierze od inicjatywy i aktywności dyrektorów i nauczycieli. Sytaucja finansowa zmusza nas jednak do ograniczenia puli środków na wydatki bieżące, a w tym zajęcia dodatkowe. Na niezmienionym poziomie pozostaną natomiast środki na zajęcia dodatkowe, które placówki mogą uzyskać w drodze konkursu, w którym wspieramy najciekawsze projekty. "
Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA