Stawy i tereny zielone w dolinie Cybiny pod opieką stowarzyszenia lokalnych mieszkańców

Autor: A. Karczewska fot. Miłośnicy Doliny Cybiny
REKLAMA

Ponad 60 hektarów obszaru znajdującego się w granicach osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole trafiło pod opiekę Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cybiny. Społecznicy zadbają o tereny zielone, w tym także o cztery stawy - Browarny, Olszak, Antoninek i Młyński oraz tereny do nich przyległe.

Stowarzyszenie podpisało umowę o użyczeniu terenu z Zakładem Lasów Poznańskich. Dzięki niej, ponad 60-hektarowy obszar w granicach osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole będzie miał swojego stałego nadzorcę i opiekuna. Celem takich działań jest ochrona przyrody, terenów zielonych i miejsca wypoczynku i rekreacji.

Przekazanie opieki okolicznym mieszkańcom będącym członkami stowarzyszenia pozwoli na bieżące monitorowanie terenu przy jednoczesnym odciążeniu Zakładu Lasów Poznańskich. Społecznicy muszą zachować teren w czystości, a także chronić go przed kłusownictwem i wandalizmem. Podobą umowę ZLP podpisał ze Stowarzyszeniem Miłośników Dębiny ponad 30 lat temu i okazało się to dużym sukcesem.

Teren powierzony stowarzyszeniu to 63,83 ha, w tym wody pomiędzy Jeziorem Maltańskim a Swarzędzkim.  Stowarzyszenie będzie współpracować z Zakładem Lasów Poznańskim m.in. przy zapewnieniu w stawach odpowiedniego składu gatunkowego ryb, co z kolei przyczyni się do poprawy stanu czystości wody. 

Zarówno władze miasta jak i przedstawiciele Zakładu Lasów Poznańskich podkreślają, że działalność Stowarzyszenia to przykład odpowiedzialności społeczności lokalnej za najbliższą okolicę.

Społecznicy chcą nie tylko dbać o przyrodę, ale także zadbać o to, by teren służył mieszkańcom jako miejsce wypoczynku i rekreacji.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA