PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) - co to musimy wiedzieć?

Autor: Redakcja serwisu www.codziennypoznan.pl foto. archiwum
Artykuł sponsorowany
REKLAMA

1 stycznia 2019 roku na mocy ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych został wprowadzony nowy system długoterminowego oszczędzania. Docelowo ma on objąć wszystkie przedsiębiorstwa działający w Polsce. Dlatego też warto już teraz wiedzieć, co to jest PPK i jak działa.

Co to jest za PPK?

PPK to skrót od Pracowniczych Planów Kapitałowych mają one na celu zapewnić Polakom bezpieczny system oszczędzania długoterminowego. Zgodnie z założeniami powinien być on realizowany przy współpracy pracowników, pracodawców oraz państwa. Warto wiedzieć, że wraz z każdym etapem kolejne firmy zostaną automatycznie objęte nowym systemem oszczędzania. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa nastąpiło to 1 lipca 2019 roku lub zostanie wdrożone w późniejszym terminie. Jak działa PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe zakładają wpłaty pochodzące z trzech źródeł. Pierwsze z nich to wpłaty dokonywane przez samego pracownika. Obowiązkowa comiesięczna składka wynosi 2% wynagrodzenia brutto. Jednak istnieje również możliwość dobrowolnej wpłaty nie wyższej niż 2%. Drugim źródłem jest pracodawca, który ma obowiązek comiesięcznej składki w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto. Dodatkowo może dobrowolnie przeznaczyć na konto pracownika do 2,5%. Ostatnim ze źródeł jest wpłata państwa wynosząca jednorazowo 250 zł na powitanie oraz 240 zł corocznie.

Dla kogo przeznaczone są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Warto również zaznaczyć, że Pracownicze Plany Kapitałowe nie obejmują wszystkich pracowników. Automatyczny zapis obowiązują osoby zatrudnione, wykonujące pracę nakładczą, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, zatrudnionych na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenie albo innej umowy o świadczenie usług, członków rady nadzorczej. Dodatkowo zostały wprowadzone również ograniczenia wieku. Do PPK przystępują osoby znajdujące się w wieku od 18 do 54 roku życia. Pracownicy, którzy mają od 55 do 70 lat, mogą złożyć wniosek z prośbą o przystąpienie do PPK. Warto zaznaczyć, że formalności związane z zapisem do PPK powinny zostać przeprowadzone najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po 3 miesiącach od rozpoczęcia pracy.

Termin wprowadzenia w Polsce i rejestracja

Jak już wspomnieliśmy, 1 lipca 2019 roku systemem zostały objęte największe przedsiębiorstwa w Polsce zatrudniające co najmniej 250 osób. Kolejny etap nastąpi 1 stycznia 2020 roku i będzie dotyczył przedsiębiorców przyjmujących co najmniej 50 pracowników. Następnie 1 lipca 2021 roku programem zostaną objęte firmy zatrudniające od 20 osób. Z kolei 1 stycznia 2020 roku do PPK przystąpią pozostałe podmioty oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Pracodawca ma obowiązek zarejestrować swoją firmę, co można zrobić przykładowo na stronie https://www.nntfi.pl/fundusze-inwestycyjne/programy-emerytalne/ppk-z-funduszami-nn. Jednak warto pamiętać, że przed wyborem instytucji, która będzie gromadzić wpłaty na koncie pracownika, pracodawca powinien skonsultować decyzję z osobami zatrudnionymi w firmie. Następnie po podpisaniu umowy należy wprowadzić PPK, przeprowadzając szkolenie wśród pracowników. Po realizacji tych kroków można przystąpić do oszczędzania.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA