Rodziny wielodzietne zapłacą mniej za gospodarkę odpadami. ZKZL prosi o dostarczanie dokumentów

Autor: Codzienny Poznań AK fot. pixabay
REKLAMA

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych prosi o zgłaszanie w Punktach lub w Biurze Obsługi Klienta stosownych oświadczeń w sprawie przyznania zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych.

Od 1 października obowiązywać będzie uchwała Związku Międzygminnego GOAP o częściowym zwolnieniu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych. Warunkiem jest zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zwolnienie, o którym mowa  ustala się dla rodziny wielodzietnej ponad kwotę przekraczającą:

- w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się więcej niż  4 lokale mieszkalne – 70,00 zł (5 osób x 14,00 zł)
- w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się nie więcej niż 4 lokale mieszkalne – 80,00 zł (5 osób x 16,00 zł)

Kryterium uprawniającym do uzyskania zwolnienia jest wspólne zamieszkiwanie w lokalu.

ZKZL prosi osoby spełniające warunki do ulgi o zgłaszanie się ze stosownym oświadczeniem wraz z wykazem numeru Karty Dużej Rodziny do Punktów Obsługi Klienta lub Biura Obsługi Klienta. Dokumenty można dostarczać osobiście lub przesyłać pocztą tradycyjną.

Potrzebne druki dostępne są na stronie ZKZL:

oświadczenie

załącznik

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA