Wniosek o wydanie paszportu tylko na nowych drukach

Autor: Codzienny Poznań AK fot. redakcja
REKLAMA

Osoby chcące złożyć wniosek o wydanie paszportu muszą pamiętać, że od kilku dni przyjmowane są jedynie te zgodne z nowym wzorem druku, uwzględniającym zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych i przepisy RODO. Stare druki przestały obowiązywać, a nowe dostępne są jedynie w organach paszportowych.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji, od 19 lipca 2019 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie dokumentu paszportowego. Zmiany wynikają z przepisów zawartych w ustawie wdrażającej RODO.

Nowe wnioski uwzględniają takie kwestie jak m.in.:

- osoby przebywające na stałe w Polsce wskazują wyłącznie adres do korespondencji, nie ma obowiązku wskazywania miejsca stałego pobytu

- miejsce stałego pobytu podają wyłącznie osoby ubiegające się o paszport tymczasowy na powrót do miejsca stałego pobytu

- istnieje możliwość wyboru sposobu (telefon lub e-mail) powiadomienia o możliwości odbioru paszportu

- zawarte zostało oświadczenie wnioskodawcy o odpowiedzialności karnej za zatajenie prawdy lub podanie nieprawdy w składanym wniosku

- zrezygnowano z obowiązku określania rysopisu i informacji o znakach szczególnych wnioskodawcy

Dodatkowo, wprowadzone rozporządzenie znosi także obowiązek okazywania legitymacji szkolnej przez osoby małoletnie do 18. roku życia, w celu udowodnienia prawa do ulgi. Z uwagi na fakt, że osoby do 18. roku życia podlegają w Polsce obowiązkowi nauki, udokumentowanie tego faktu nie jest wymagane. Legitymację szkolną lub studencką nadal muszą okazać osoby pełnoletnie, chcące uzyskać prawo do ulgi.

Przykładowo wypełniony nowy wzór wniosku o wydanie dokumentu paszportowego oraz inne informacje dotyczące trybu wnioskowania o paszport dostępne są na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Co ważne, aktualnie nie ma możliwości pobrania wniosku online. Druki dostępne są jedynie w organach paszportowych.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA