Jak zmieni się rejon ul. św. Marcin, Towarowej i al. Niepodległości? Opublikowano film z wizualizacją

Autor: Poznańskie Inwestycje Miejskie
REKLAMA

Torowisko umożliwiające tramwajom jadącym ul. Towarową skręt w prawo, w ul. Święty Marcin, przesunięcie lokalizacji przystanków na ul. Towarowej, nowe przejście dla pieszych, dwukierunkowa i bezpieczniejsza ścieżka rowerowa przy Auli Uniwersyteckiej i Collegium Iuridicum – to najważniejsze rozwiązania komunikacyjne, które zawiera przygotowywana dokumentacja przebudowy ul. Święty Marcin na odcinku od mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz ul. Towarową.

Projekt wykonywany jest przy użyciu nowoczesnej technologii BIM (ang. Building Information Modeling).  Wzbogaca ona proces powstawania projektu umożliwiając ciągły i natychmiastowy dostęp do informacji o nim,  a także o związanych z nim kosztach i harmonogramach. Przygotowanie projektu w tej technologii umożliwi jeszcze lepszą koordynację prac oraz pozwoli na optymalizację kosztów inwestycji.

"Modelowanie inwestycji przy pomocy BIM pozwoliło już teraz wygenerować animację, która przedstawia planowane do wdrożenia rozwiązania. Najważniejszym z nich jest przebudowa układu komunikacyjnego, umożliwiająca skręt z ul. Święty Marcin w ul. Towarową. Takie rozwiązanie pozwoli odciążyć węzeł Kaponiera, a w przyszłości może stanowić element przedłużonej trasy tramwajowej przez Wolne Tory aż do ul. Hetmańskiej"
Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie

Wprowadzenie nowego skrętu spowoduje zmianę lokalizacji przystanków tramwajowych na ul. Towarowej i sprawi, że nieco inaczej zostanie zagospodarowany cypel parku Romana Maciejewskiego. Na wysokości nowego budynku Akademii Muzycznej pojawi się nowe przejście dla pieszych.

Na ul. Święty Marcin, po stronie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, zbudowana zostanie dwukierunkowa ścieżka rowerowa. Poszerzony i przeniesiony z ulicy na chodnik trakt poprawi bezpieczeństwo rowerzystów poruszających się między placem Adama Mickiewicza a rondem Kaponiera.

Zobrazowane w animacji zmiany, jakie projekt będzie niósł w układzie komunikacyjnym, powstały na podstawie wstępnych warunków technicznych wydanych przez ZDM, ZTM, MKZ, plastyka miejskiego i gestorów sieci. W najbliższym czasie projekt budowlany trafi na naradę koordynacyjną w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego Geopoz, a następnie przejdzie uzgodnienia branżowe w celu analizy i uzgodnienia zawartych w nim rozwiązań architektonicznych i technicznych.

"Przekazanie przez wykonawcę projektu modelu architektoniczno-projektowego wraz z wizualizacjami i animacjami BIM zakończyło realizację drugiego etapu umowy, dotyczącej przygotowania kompletnej dokumentacji wykonawczej wraz z kosztorysem i harmonogramem robót. Całość ma być gotowa do końca roku"
Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie

Planowana na lata 2020 - 2021 przebudowa ul. Święty Marcin na odcinku od mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz Towarową będzie, po przebudowie odcinka ul. Święty Marcin od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka, realizacją kolejnej części projektu „Program Centrum – etap I”. Jest on dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 6.1 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celem Programu Centrum jest odnowa znaczącej części śródmieścia Poznania. Ma się stać ono przyjazną przestrzenią publiczną wszystkich jej użytkowników - mieszkańców, turystów, studentów. Przyświeca temu idea ograniczenia indywidualnego ruchu samochodowego na rzecz transportu publicznego oraz nadanie preferencji dla ruchu pieszego i rowerowego.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA