Umowa na projekt trasy tramwaju na ul. Ratajczaka podpisana

Autor: Poznańskie Inwestycje Miejskie fot. UMP
REKLAMA

W ciągu roku powstanie kompletna dokumentacja projektowa dla budowy trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka. Podpisano umowę z wybranym w postępowaniu przetargowym projektantem, do obowiązków którego będzie należało również pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją.

"Projekt budowy trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka będzie kolejnym dokumentem, przygotowanym w nowoczesnej technologii BIM (ang. Building Information Modeling). Upraszcza ona proces jego powstawania oraz umożliwia ciągły dostęp do informacji o nim, a także o związanych z nim kosztach i harmonogramach. Do tej pory technologię BIM wykorzystaliśmy przy zrealizowanym już projekcie przebudowy ul. Święty Marcin od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka, a obecnie projektowana jest w niej dalsza przebudowa - od mostu Uniwersyteckiego do skrzyżowania z Al. Niepodległości i ul. Towarową "
Justyna Litka, prezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie

Wykonawca dokumentacji, po dokonaniu inwentaryzacji geofizycznej, architektonicznej oraz geodezyjnej obszaru inwestycji, przygotuje model BIM dla istniejącej infrastruktury. Będzie zobowiązany wziąć pod uwagę wszystkie dotyczące jej zamierzenia inwestycyjne i remontowe, zaplanowane przez jednostki miejskie i firmy nią zarządzające. Wszystko po to, by móc skoordynować te prace z budową trasy tramwajowej.

Gotowa dokumentacja ma zawierać wszystkie wymagane decyzje, uzgodnienia, zatwierdzenia, opinie oraz pozwolenia, a także wniosek o pozwolenie na budowę. Obejmować będzie m.in. projekt koncepcyjny, projekty zagospodarowania terenu, małej architektury oraz drogowy i torowy z dowiązaniem do istniejącego układu komunikacyjnego. 

Projektant ma również zadbać o spójność i kompatybilność przygotowanej dokumentacji ze zrealizowanymi, prowadzonymi lub planowanymi inwestycjami – m.in. przebudową ul. Święty Marcin i Taczaka, przebudową torowisk w ul. Wierzbięcice i budową Nowego Rynku na terenach dawnego dworca PKS.  Po około trzech miesiącach od przekazania kompletnej dokumentacji ma dostarczyć uzyskane na jej podstawie wykonalne pozwolenie na budowę.

Projekt budowy trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka posłuży do realizacji drugiego etapu Programu Centrum, w ramach którego do tej pory przebudowano ul. Święty Marcin na odcinku od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka.  Jest on dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014-2020. Jego celem jest odnowa znaczącej części śródmieścia Poznania, które ma się stać przyjazną przestrzenią publiczną. Przyświeca temu idea ograniczenia indywidualnego ruchu samochodowego na rzecz transportu publicznego oraz nadanie preferencji dla ruchu pieszego i rowerowego.

Tramwaj na ul. Ratajczaka, którego budowę zaplanowano na lata 2021-2022 ma nie tylko połączyć Wildę i centrum, ale stać się również elementem osi komunikacyjnej północ-południe.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA