Fundacja Malta odpowiada na apelację ministerstwa

Autor: A. Karczewska fot. archiwum
REKLAMA

Fundacja Malta odpowiedziała na apelację, jaką złożyło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie procesu o niewypłacenie dotacji dla Festiwalu Malta w 2017 roku. W kwietniu Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał wypłacenie Fundacji zaległych środków wraz z odsetkami.

Sprawa ma swój początek w 2017 roku, kiedy to minister kultury i dziedzictwa narodowego odmówił wypłacenia dotacji w wysokości 300 tysięcy złotych na organizację Malta Festival 2017 pomimo podpisanej wcześniej trzyletniej umowy na dotację celową.

Powodem decyzji była wówczas postać budzącego kontrowersję reżysera Olivera Frljića, który był jednym z kuratorów wydarzenia. Ostatecznie, wydarzenie zostało zorganizowane m.in. dzięki środkom pozyskanym ze zbiórki społecznej.

Fundacja Malta postanowiła jednak walczyć o przyznane jej wcześniej pieniądze i pozwała Skarb Państwa. W kwietniu 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie przyznał rację Fundacji nakazując wypłatę zaległej dotacji wraz z odestkami. W uzasadnieniu wskazano m.in., że podpisując umowę w 2015 roku ministerstwo wiedziało już, że kuratorem festiwalu w 2017 roku będzie Oliver Frljić., dlatego jego osoba nie mogła być powodem niewywiązania się ze zobowiązania do wypłacenia środków.

Pod koniec maja Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożyło apelację od wyroku, na którą teraz odpowiedziała Fundacja Malta.

Fundacja reprezentowana przez dr. Wojciecha Marchwickiego z kancelarii Hogan Lovells (Warszawa) LLP wniosła o oddalenie apelacji w całości. Zarzuty stawiane w apelacji uznała za bezzasadne. Co więcej, zdaniem Fundacji są one powtórzeniem argumentacji prezentowanej już podczas procesu, z którą nie zgodził się Sąd.

Sprawa rozpatrywana będzie przez Wydział I Cywilny Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA