ZTM Poznań nałożył kilkaset tysięcy złotych kary na operatora Poznańskiego Roweru Miejskiego

Autor: A. Karczewska fot. archiwum redakcji
REKLAMA

ZTM Poznań nałożył na operatora Poznańskiego Roweru Miejskiego kary umowne za niepoprawne działanie systemu. Zaaranżowano również spotkanie, podczas którego omówiono możliwości poprawy działania systemu.

ZTM podkreśla, że na bieżąco kontroluje poprawność działania systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego, by zapewnić jak najwyższy standard usług dla użytkowników. Sprawdzane są zarówno wyniki regularnych raportów systemowych, niezależnej firmy kontrolującej, a także wszelkie uwagi zgłaszane przez użytkowników.

Kontrolowane są m.in. dostępność i sprawność jednośladów, poprawność działania aplikacji, blokad rowerów, terminali itp.

Z uwagi na uchybienia, jakie odnotowano, ZTM postanowił skorzystać z zapisy umowy mówiącego o możliwości nałożenia kary umownej w przypadku niepoprawnego wywiązywania się ze zlecenia. Jak poinformowano, w czerwcu 2019 roku wystawiono notę księgową na kwotę 299 tysięcy złotych za niedziałające lub wadliwe oprogramowanie, przekroczenie czasu wymiany lub naprawy uszkodzonego roweru, niezapewnienie wymaganej liczby sprawnych rowerów, a także za nieterminowe rozpatrywanie skarg i wniosków użytkowników.

Jak informuje Zarząd, to kolejne kary umowne, jakie nałożono na operatora. Wcześniej ukarany został na kwotę 80 tysięcy złotych za niedostarczenie w terminie systemu raportowego.

W celu jak najszybszego rozwiązania problemów, które wpływają na jakość usług i komfortu użytkowników, we wtorek zorganizowano spotkanie przedstawicieli ZTM i firmy NB Poznań (Nextbike). Omówiono kwestie problemów, uchybień oraz możliwości ich rozwiązania.

Rozmawiano m.in. na temat trwałości baterii rowerów PRM 4G, jakością obsługi infolinii oraz problemów związanych ze zwrotem rowerów czwartej generacji.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA