Powstała wstępna koncepcja linii tramwajowej na Klin Dębiecki. Konsultacje jeszcze w czerwcu

Autor: A. karczewska fot. ZTM/UMP
REKLAMA

Za dwa tygodnie rozpoczną się konsultacje społeczne w sprawie nowej koncepcji budowy trasy tramwajowej na Klin Dębiecki. O inwestycji mówi się od kilku lat. W ramach inwestycji przebudowana zostanie istniejąca infrastruktura oraz dobudowana nowa.

ZTM Poznań posiada już wstępną koncepcję inwestycji, która zostanie przedstawiona podczas spotkania z mieszkańcami, jakie zaplanowano na 25 czerwca. Wtedy to rozpoczną się konsultacje społeczene, w czasie których będzie można składać swoje uwagi i zapytania dotyczące projektu.

Inwestycja ma na celu lepsze skomunikowanie rejonu Dębca, który w ostatnich latach mocno się rozbudował z centrum miasta. Rozwiązanie ma pomóc w zmniejszeniu ruchu samochodowego.

W ramach planowanej inwestycji przebudowane zostanie torowisko od ul. Pamiątkowej do istniejącej pętli Dębiec, a także wybudowana zostanie nowa trasa od pętli Dębiec wzdłuż ulicy 28 Czerwca 1956r. (w tym nad tunelem w ciągu ul. Czechosłowackiej), do Klina Dębieckiego (w rejonie zbiegu ulic 28 Czerwca 1956 r., Samotnej i Dolna Wilda, w pobliżu autostrady A2).

W rejonie węzła Klin Dębiecki planowana jest pętla autobusowo-tramwajowa wraz z parkingami typu Park&Ride, Bike&Ride oraz miejsc krótkiego postoju typu Kiss&Ride i dla autobusów dalekobieżnych.

W ramach inwestycji planuje się także kompleksową przebudowę układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowę infrastruktury podziemnej.

Wymienione i dobudowane zostaną ciągi piesze i rowerowe, powstaną szerokie platformy przystankowe, które będą dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcjami narządów ruchu, słuchu czy wzroku.

Przygotowana koncepcja zawiera po dwa różne warianty rozwiązań technicznych dotyczących wiaduktu nad linią kolejową nr 802 oraz torowiska w ulicy 28 Czerwca 1956r. (od ul. Czechosłowackiej).

W ramach inwestycji przebudowane ma zostać Targowisko "Racjonalizatorów", dzięki czemu możliwe będzie rozwinięcie funkcji handlowej tego miejsca.

Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się 25 czerwca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Łozowej 77 o godzinie 17:00.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA