Jak wygląda postęp prac na ul.Łebskiej i jej okolic?

Autor: A. Karczewska fot. PIM vid. PIM
REKLAMA

Jak informują Poznańskie Inwestycje Miejskie, budowa ul. Łebskiej i ulic do niej przyległych - ul. KOciewskiej, Żukowskiej i Łagowskiej, przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Prace budowlane rozpoczęły się tam miesiąc temu.

Do tej pory te cztery ulice były drogami gruntowymi, a odwodnienie odbywało się jedynie powierzchniowo. W ramach inwestycji powstanie kanalizacja deszczowa, a naweirzchnia wykonana zostanie z kostki betonowej, która pojawi się również na zjazdach do posesji.

Do tej pory ułożono już kanalizację deszczową w ul. Kociewskiej, na odcinku między ciekiem Krzyżanka a ul. Łebską. Obecnie trwa montaż na odcinku ul. Łebskiej – między ul. Kociewską a ul. Słupską. 

Między skrzyżowaniami z ul. Słupską i Łebską realizowane są roboty drogowe związane z wykonaniem krawężników.  

Prace odbywają się także na ul. Łagowskiej w rejonie cieku Krzyżanka, gdzie montowany jest osadnik wraz z separatorem związków ropopochodnych. Będzie on zbierał wody opadowe i odprowadzał je do cieku Krzyżanka.

Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na początek października.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA