Węzeł Górczyn coraz bliżej. Ma powstać parking Park & Ride

Autor: AK fot. Koefbac mapa: UMP
REKLAMA

Podczas posiedzenia Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji radni pozytywnie zaopiniowali wniosek o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Węzeł Górczyn". Na terenie ma powstać parking Park&Ride (Parkuj i Jedź), który ma pozwolić na zmniejszenie ruchu samochodowego nie tylko w okolicy, ale także w centrum miasta.

Górczyn jest terenem, który często jest zakorkowany. Dotyczy to szczególnie ulic, które wykorzysywane są jako ulice dojazdowe do wjazdu do miasta, dojazdu do centrum, szkół czy pracy. Pojawił się wniosek o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Węzeł Górczyn".

Obecie jest on częścią obszaru objętego planem "III Ramy Komunikacyjnej". ZTM Poznań złożył wniosek o zmianę tego planu, w celu możliwości dopuszczenia lokalizaci parkingu Prak&Ride, który według założeń ma powstać przy pętli Górczyn po północnej stronie linii kolejowej, z obu stron wiaduktu Górczyńskiego.

Powstanie parkingu ma zachęcić osoby wjeżdżające do Poznania do przesiadki na transport zbiorowy, co ma zmniejszyć ilość samochodach na ulicach nie tylko Górczyna, ale także w centrum miasta. Także mieszkańcy mogliby częściej korzystać z komunikacji miejskiej.

Lokalizacja parkingu budzi jednak obawy, czy nie wpłynie to na jeszcze większe zakorkowanie wiaduktu. Podczas posiedzenia Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji zapewniono jednak, że do takiej sytuacji nie dojdzie, a zastosowane rozwiązania doprowadzą do zmniejszenia ruchu drogowego w okolicy.

Radni pozytywnie zaopiniowali wniosek o podjęcie prac przy sporządzeniu planu dla bszaru "Węzeł Górczyn".

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA