Zmodernizowany Oddział Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej w Szpitalu Klinicznym

Autor: Bartosz Sobański fot. Łukasz Turkowiak
REKLAMA

W Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego przy ul. Szamarzewskiego 82/84 w Poznaniu odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego Oddziału Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej z dobudowaną częścią dedykowaną dorosłym pacjentom z mukowiscydozą. Był to finał projektu o nazwie „PROPULMO – poprawa kompleksowości i jakości leczenia pacjentów ze schorzeniami układu oddechowego ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad dorosłymi chorymi z mukowiscydozą w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego”.

Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała Pani Profesor Halina Batura-Gabryel, Lekarz Kierujący Oddziałem Pulmonologii, Pan Prorektor, Prof. Michał Nowicki oraz Pani Magdalena Czerwińska-Wyraz.
Uroczystości towarzyszyło także odsłonięcie tablic Pani Prof. Ireny Westfal oraz Pana Profesora Mieczysława Firlika, wybitnych postaci ściśle związanych z poznańską pulmonologią.

Projekt PROPULMO to przede wszystkim modernizacja Oddziału Pulmonologii, poprawa warunków lokalowych oddziału oraz unowocześnienie posiadanego sprzętu. Nowy pododdział dla dorosłych chorób z mukowiscydozą to szansa dla licznego grona pacjentów. Trzeba podkreślić, że w Polsce podobnych ośrodków jest zdecydowanie za mało, a nowo otwarty ośrodek jest jedynym w województwie wielkopolskim i jedynym w zachodniej części Polski. Składa się z kilku izolatek umożliwiających zapobieganie zakażeniom krzyżowym między pacjentami.

Modernizacja oddziału to także stworzenie nowego Laboratorium Snu wraz z jego wyposażeniem, zakup echokardiografu, bronchofiberoskopu, automatycznego systemu do diagnostyki alergii, autoimmunologii o monitorowania leczenia astmy, aparatu do oznaczania chlorku w pocie oraz wielofunkcyjnego łóżka do intensywnej terapii.

Dzięki tej inwestycji szpital chce zwrócić uwagę na problemy osób, którzy zmagają się z mukowiscydozą. Nowy oddział to podwyższenie standardów leczenia i diagnostyki chorych hospitalizowanych w ramach oddziału, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pacjentów, skrócenie czasu procesu diagnostycznego oraz lepsza efektywność działania pracowni i oddziałów.

Podsumowaniem części związanej z procesem inwestycyjnym był towarzyszący otwarciu oddziału Europejski Piknik Zdrowia. Po uroczystościach wewnątrz szpitala zaproszeni goście mogli udać się do przyszpitalnego ogrodu, w którym przygotowana była scena wraz z kilkoma punktami informacyjnymi oraz namiotami z atrakcjami dla dzieci. Na scenie wystąpiła wyciężczyni programu The Voice Kids, AniKa Dąbrowska. Po występie odbył się panel dyskusyjny dotyczący mukowiscydozy oraz postępów w leczeniu chorób płuc. Piknik był także okazją do bezpłatnych badań profilaktycznych (spirometria, morfologia, analiza składu ciała, pomiar glukozy i cholesterolu). Z kolei dzieci mogły wziąć udział w zajęciach sportowych, skorzystać z wielkoformatowych gier planszowych, warsztatów ekologicznych i plastycznych oraz wziąć udział w konkursie z nagrodami.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA