Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uchyliła decyzję w sprawie budowy zamku w Stobnicy i sprzeciwia się budowie

Autor: A. Karczewska fot. x-news archiwum
REKLAMA

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu uchyliła swoją decyzję z 2015 roku dotyczącą warunków prowadzenia robót przy budowie zamku w Stobnicy na terenie objętym programem  Natura 2000. Dyrekcja tłumaczy, że wznowione postępowanie wykazało m.in., że RDOŚ została wprowadzona w błąd co do obszaru objętego inwestycją. Jednocześnie sprzeciwia się budowie w takiej formie.

Pierwsza decyzja wydana została 6 maja 2015 roku. Określała ona warunki prowadzenia robót przy budowie zamku w Stobnicy. Jak wyjaśnia RDOŚ, inwestor deklarował, że powierzchnia, która ulegnie przekształceniu w wyniku prowadzonych prac to około 1,7 ha. Teren miał zamykać się w granicach obszaru oznaczonego w miejscowym plani zagospodarowania przestrzennego, jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Tymczasem, jak ustalono później, inwestycja obejmuje obszar około 2 ha, co oznacza, że inwestor powinien uzyskać decyzję środowiskową, a o taką nie wystąpił. Po doniesieniach o nieprawidłowościach, RDOŚ wznowiło postępowanie w sprawie warunków budowy.

"Powodem wznowienia postępowania i uchylenia poprzedniej decyzji oraz wniesienia sprzeciwu wobec realizacji przedsięwzięcia było ujawienie w trakcie realizacji inwestycji okoliczności, dotyczących faktycznej powierzchni przekształconej na potrzeby przedsięwzięcia, odbiegającej od deklarowanej wcześniej przez inwestora, która przekraczała obszar 2 ha. Ma to wpływ na klasyfikację przedsięwzięcia jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, której inwestor nie przedłożył w toku postępowania pierwotnego. "
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

RDOŚ podkreśla, że została wprowadzona w błąd przez inwestora. Zebrany materiał oraz nowa decyzja, w tym także wyraźny sprzeciw RDOŚ dla budowy zamku, zostały przekazane pozostałym organom decydującym w sprawie.

"Starosta Obornicki jako organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę został powiadomiony o przedmiotowym rozstrzygnięciu, gdyż decyzja wydawana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu zgodnie z ustawą 
o ochronie przyrody wymagana jest przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zatem Starosta Obornicki ewentualnie Wojewoda Wielkopolski powinien w zakresie swoich kompetencji rozważyć podjęcie dalszych kroków prawnych dotyczących wydanego pozwolenia na budowę, polegających na wznowieniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę. Ponadto należy dodać, że przedmiotowe rozstrzygnięcie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nie jest ostateczne, gdyż od decyzji tej służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska."
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

Czynności analityczno-informacyjne w sprawie prowadzi także Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Zamek w Stobnicy powstaje na sztucznym zbiorniku na kanale Kończak, około 50 kilometrów od Poznania. O tym, jaka inwestycja jest tam realizowana i na jakim obszarze większość społeczeństwa dowiedziała się dopiero ze... zdjęć satelitarnych Google Maps.

Budynek ma 14 kondygnacji i ponad 40-metrowe wieże. W środku planowanych jest 46 mieszkań dla 97 osób oraz 10 dla obsługi. Budynek ma nawiązywać do średniowiecznych zamków otoczonych fosą. W sierpniu 2018 roku stan zaawansowania budowy inwestor określił na około 90% stanu surowego.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA