Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z nowym Statutem

Autor: Małgorzata Rybczyńska, fot. Adrian Wykrota
REKLAMA

Senat UAM podczas nadzwyczajnego posiedzenia w dniu 17 kwietnia przyjął nowy Statut Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – najważniejszy dokument na uczelni.

"To nasza konstytucja. Chciałbym, aby przyjęte w niej rozwiązania służyły naszemu Uniwersytetowi, abyśmy mogli wykorzystywać je dla naszego rozwoju"
prof. Andrzej Lesicki, rektor UAM

Rektor podziękował także wszystkim Senatorom za prace i poparcie tego projektu oraz wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania.

Najistotniejsze zmiany, jakie wprowadza Statut, dotyczą  stworzenia ram dla nowej struktury organizacyjnej Uniwersytetu. Zgodnie z zapisem Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uczelnia ewaluowana będzie według dyscyplin, zatem temu podporządkowana zostanie struktura UAM: szkoły dziedzinowe, a w nich wydziały. Statut porządkuje także sprawy pracownicze i dostosowuje szereg innych zapisów do nowego prawa.

Przygotowanie Statutu poprzedziły liczne dyskusje i spotkania. Społeczność akademicka miała także możliwość zapoznania się z jego projektem, udostępnionym na stronie internetowej UAM.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA