Kartę EKUZ można wyrobić w mobilnych punktach

Autor: AK fot. Codzienny Poznań
REKLAMA

Wielkopolski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zachęca do wyrobienia karty EKUZ jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi co ma zapewnić odbiór karty jeszcze przed majówką bez konieczności stania w długich kolejkach. Uruchomione zostały mobilne punkty, które mają zmniejszyć liczbę osób przychodzących do placówki w stałej lokalizacji.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest potwierdzeniem uprawnienia do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA na koszt NFZ. Otrzymać ją można jedynie posiadając prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi.

NFZ apeluje, by nie składać wniosku o kartę EKUZ na ostatnią chwilę. Powoduje to niepotrzebny stres, że zainteresowani nie zdążą jej otrzymać przed planowanym wyjazdem i powoduje powstanie dłuższych kolejek w najbardziej „gorącym”, przedwyjazdowym okresie.

Czasu na podróże w najbliższych tygodniach będzie coraz więcej - od Świąt Wielkanocnych, przez majówkę aż po wakacje letnie.

NFZ uruchomił specjalne mobilne punkty, w których będzie można odebrać Kartę dla siebie, a w przypadku posiadania upoważnienia, także dla rodziny i bliskich.

Dzisiaj, do godziny 15:00 punkt działa w Poznaniu, w Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Juraszów. W piątek skorzystać z niego będą mogły osoby w Wolsztynie, gdzie Punkt znajdzie się przy ul. Poznańskiej 1 (ZUS Inspektorat), w godzinach 9:00-15:00, a poniedziałek, 15 kwietnia, możliwość będą mieli mieszkańcy Kępna, którzy przyjdą na ul. Solidarności 8 (ZUS Inspektorat).

Zainteresowani powinni stawić się w Punkcie z dowodem osobistym i ewentualnymi pełnomocnictwami do złożenia wniosku i odbioru karty w imieniu innych osób.

Uwaga - Każdy uczeń, student lub uczestnik studiów doktoranckich zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny po ukończeniu 18 roku życia - musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta, lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

NFZ apeluje także, by sprawdzić datę ważności poprzedniej karty, zanim złoży się wniosek o nową. Często zdarza się, że osoby posiadające ważną kartę, która ”wystarczy” na najbliższy i nieco późniejszy wyjazd wnioskują o wydanie nowej – co wydłuża czas otrzymania karty, ponieważ aktualną trzeba najpierw unieważnić.

Poza korzystaniem z mobilnych punktów, wniosek o kartę można złożyć w tradycyjny sposób składając go:

- zeskanować i wysłać mailem do oddziału wojewódzkiego NFZ
- wysłać pocztą lub faksem do oddziału lub jednej z delegatur NFZ
- wysłać przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP
- złożyć osobiście w oddziale lub w jednej z delegatur NFZ

Odbiór możliwy jest:

- osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ
- na poczcie, jeśli w punkcie wniosku „Sposób odbioru karty”  zaznaczono pole: „Przesłać pocztą na adres”
- poprzez upoważnienie innej osoby

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA