Studio Browar Historia: Prasa sportowa po poznańsku

Autor: Andrzej Goliński
REKLAMA

Starożytność pojmowała sport jak przejaw kultu ciała, poświęcenia wartości celom wyższym, niekiedy swoim bogom. Do dziś uważa się Grecję za protoplastę rywalizacji sportowej, umiejscowienie tychże zmagań odpowiednio do tego celu przygotowanych aren, traktowanych na równi z innymi budowlami o charakterze kultu „boskości”.

Nowożytność, to odrodzenie sportu jako powrót do kontaktu z naturą, z propagowaniem zdrowego stylu życia. Przyjęcie takiej postawy w polskim społeczeństwie zniewolonym wśród trzech zaborców, miało za zadanie oprócz zachowania tężyzny fizycznej przejawy patriotyzmu. Polacy zaczęli od tworzenia stowarzyszeń, poprzez budowę obiektów, zakupów przyrządów, niekiedy z własnych funduszy na które składały się darowizny wszystkich warstw o duchu patriotycznym. Odzyskanie niepodległości, to nieskrepowany rozwój innych dyscyplin, w których szeroko biorą udział kobiety, w dyscyplinach niekiedy zarezerwowanych wyłącznie dla mężczyzn. Za tym rozwojem podąża także prasa, ukazująca wyczyny sportowców polskich, a także zmagania na arenach międzynarodowych. Zmagania sportowe wykorzystywane były także do celów politycznych, mimo zawartych w nich apolityczności. Sport postrzegany, jest jako rywalizacja sprawności tężyzny fizycznej i umiejętności nad przejawami politycznymi. Następny konflikt światowy zahamowuje rywalizację międzynarodową, ale nie hamuje działalności działań konspiracyjnych zniewolonych narodów. Koniec II Wojny Światowej przynosi ponowne odrodzenie rywalizacji sportowej niekiedy w nowej sytuacji ustrojowej.

Odradza się Polska prasa sportowa, powstają nowe stowarzyszenia, młodzież przystępuje do rywalizacji sportowej, mimo sprzężenia z ideologią ustrojową. Na przestrzeni odnowy rywalizacji sportowej pojawiają się jednostki ponad przeciętne, stawiające swoje dążenie do doskonałości, nad własnymi słabościami, pokonując nawet przeciwności natury ideologicznej.

Teresa Zarzeczańska-Różańska, która porzuciła wszelkie słabości natury psychicznej i fizycznej, pierwsza Polka, która podjęła udaną próbę przepłynięcia kanału La Manche, jest zaliczana do panteonu sportowców, którzy dokonali rzeczy praktycznie niemożliwych. Przedstawienie sylwetki i udanej próby, będzie tematem w dalszych odcinkach. Dla pełnego i wiarygodnego przekazu, będzie przeprowadzony bezpośredni wywiad z Panią Teresą mieszkanką naszego miasta.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA