CBA skierowało zawiadomienie do prokuratury w sprawie nieprawidłowości w POSUM

Autor: AK fot. archiwum

CBA skierowało zawiadomienie do Prokuratury Krajowej w Poznaniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego dyrektora POSUM, którego działanie naraziło na szkodę Ośrodek. To efekt kontroli, jaka została przeprowadzona w placówce. Szkodę wyceniono na kilkadziesiąt milionów złotych.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 28 czerwca 2018 - 21 grudnia 2018. Sprawdzane były wybrane procedury udzielania zamówień publicznych w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2018 roku.

Z ustaleń agentów CBA wynika, że były dyrektor Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych (POSUM) dopuszczał się przekraczania uprawnień i nie dopełniał ciążących na nim obowiązków, czym wyrządził szkodę w majątku Ośrodka.

Umowy, które były dyrektor zawarł w tym czasie opiewały na kwotę prawie 40 milionów złotych i na tyle oszacowano szkodę na rzecz placówki, którą zarządzał.

„Kontrolerzy CBA wykazali, że podpisana przez dyrektora umowa na wykonanie prac budowlanych, polegających na rozbudowie Ośrodka, opiewał na blisko 68 mln zł, podczas gdy na jej realizację miał zabezpieczone niecałe 32 mln zł. Działanie to naraziło Ośrodek na szkodę w wysokości 36 mln zł.”
Centralne Biuro Antykorupcyjne

Co więcej, jak ustalono w toku postępowania, dyrektor podpisał również umowę na świadczenie usług doradczych w zakresie pozyskiwania dotacji ze środków Unii Europejskiej na rzecz POSUM na kwotę 300 tysięcy złotych, co zdaniem CBA także naraziło placówkę na straty majątkowe.

„W trakcie kontroli wykazano także zakup za ponad 1 mln zł niezdatnych do wykorzystania w działalności ośrodka urządzeń do świadczenia usług medycyny estetycznej. Ponadto wykazano, że były dyrektor nie egzekwował kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji zamówień publicznych dotyczących wykonania usług instalacyjnych i instalacyjno – budowlanych na rzecz POSUM. Tym samym wyrządzona została szkoda w wysokości ponad 1.5 mln zł.”
Centralne Biuro Antykorupcyjne

POSUM nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionego protokołu kontroli, dlatego wczoraj, 20 lutego, CBA skierowało do Prokuratury Krajowej w Poznaniu zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego dyrektora POSUM, którego działanie naraziło na szkodę Ośrodek.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA