Prawo własności zamiast wieczystego użytkowania - jak uzyskać 75% bonifikatę i jak przeprowadzić procedurę?

Autor: AK fot. MC
REKLAMA

Aż 75% wynosić będzie zniżka w opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Taką decyzję podjęli radni podczas wtorkowej sesji. Kto z niej może skorzystać i w jaki sposób rozpocząć proces formalny?

Zgodnie z przyjętą przez Sejm w lipcu 2018 roku ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów od kilku tygodni właściciele domów jednorodzinnych i mieszkań w blokach są także właścicielami gruntów, na których stoją budynki.

Wejście nowego prawa w życie oznacza jednak konieczność uiszczenia tzw. opłaty przekształceniowej. Można ją wpłacić w całości lub rozłożyć na najbliższe 20 lat płacąc co roku ratę wynoszącą tyle, ile wyniosła jego ostatnia opłata za użytkowanie wieczyste.

W przypadku wpłacenia całej kwoty od razu można uzyskać dużą bonifikatę, jednak o tym, jak wysoka będzie decyduje to, na czyim gruncie stoi budynek. Jeśli są to grunty Skarbu Państwa, można liczyć na 60% zniżki jeśli opłata zostanie uiszczona jeszcze w tym roku. W kolejnych latach bonifikata będzie zmniejszana o 10%, aż do 2024 roku, gdy wyniesie 10%.

Podczas wczorajszej sesji Rady Miasta Poznania radni podjęli decyzję dotyczącą sytuacji, w której budynek stoi na gruncie miejskim. Poznaniacy mogą liczyć na 75% zniżkę, co oznacza, że właściciel lokalu zapłaci za procedurę jedynie 5% jego wartości, czyli tyle, ile trzeba było płacić przed wejściem w życie sejmowej ustawy.

Rozpoczynając procedurę należy pamiętać, że przekształcenie dotyczy jedynie tych gruntów, na których stoją domy jednorodzinne i wielorodzinne, z czego w przypadku tych drugich należy pamiętać, że co najmniej 50% lokali muszą stanowić lokale mieszkalne. Bonifikaty dotyczą tylko osób fizycznych (wyjątek stanowią spółdzielnie mieszkaniowe) i tylko lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych.

To, kto jest właścicielem gruntu można sprawdzić w odpisie księgi wieczystej nieruchomości gruntowej, na wypisie z rejestru gruntów oraz w akcie notarialnym nabycia nieruchomości.

Chcąc rozpocząć procedurę należy otrzymać zaświadczenie o przekształceniu, które na wniosek i z urzędu wydaje Wydział Gospodarki Nieruchomościami UMP. Z uwagi na fakt, że obecnie do wydania jest kilkadziesiąt tysięcy takich zaświadczeń, będą one docierać do poznaniaków sukcesywnie.

Wniosek można pobrać online albo w kancelarii WGN (ul. Gronowa 20, pokój 1114). Następnie należy wysłać go pocztą na adres: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania lub złożyć osobiście (ul. Gronowa 20, pokój 1114) albo za pomocą skrzynki e-PUAP.

WGN ma cztery miesiące od momentu złożenia wniosku na wydanie zaświadczenia. Przyspieszona procedura, czyli 30 dni obowiązuje jedynie w wyjątkowych sytuacjach nagłych, np. gdy ktoś ktoś sprzedaje mieszkanie i zawarł już umowę przedwstępną z kupującym.

Po wydaniu zaświadczenia, Urząd Miasta wyśle je do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Poznaniu, który dokonuje wpisu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z urzędu. Oznacza to, że poznaniacy nie muszą składać osobnego wniosku o wpis.

Informacja o opłacie przekształceniowej znajdzie się na zaświadczeniu, gdzie będą także rozpisane raty na najbliższe 20 lat. Można wówczas podjąć decyzję czy ma być rozłożona na raty, czy właściciel chce ją uiścić w całości od razu i skorzystać ze zniżki.

W przypadku tej drugiej opcji należy złożyć kolejny pisemny wniosek. Niedługo zostanie on zamieszczony na stronie internetowej WGN i w kancelarii wydziału. W odpowiedzi WGN wyśle pismo z informacją o opłacie jednorazowej, bonifikacie i terminie zapłaty.

Po otrzymaniu zaświadczenia o uregulowaniu opłaty przekształceniowej w całości, należy iść do sądu (ul. Młyńska 1a) i tam złożyć wniosek o wykreślenie roszczeń o opłatach rocznych z tytułu przekształcenia. Do wniosku trzeba dołączyć otrzymane z urzędu zaświadczenie. Druki wniosków dostępne są w sądzie oraz na stronie internetowej sądu. W wypełnieniu takiego wniosku pomagają pracownicy sądu.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA