Wójt gminy Tarnowo Podgórne proponuje gminny program walki ze smogiem

Autor: Redakcja serwisu www.codziennypoznan.pl PAP foto. Piksabay
REKLAMA

Wójt gminy Tarnowo Podgórne przedstawił radnym projekt gminnego „pakietu antysmogowego”. Proponuje m.in. ulgę w podatku od nieruchomości dla firm za likwidację pieca na stałe paliwo.

„Pakiet stanowi rozszerzenie i uzupełnienie dotychczasowych rozwiązań zastosowanych w naszej Gminie, a jego wdrożenie w zaproponowanej formie jest związane m.in. z przygotowaniem odpowiednich aktów prawa miejscowego” – piszą władze gminy Tarnowo Podgórne.

Przedstawiłem założenia Pakietu Radzie Gminy, ponieważ jego opracowanie wymaga udziału radnych w procesie legislacyjnym. Jestem otwarty na współpracę, a prace nad dokumentem chciałbym rozpocząć już na początku 2019 roku tak, by konkretne rozwiązania wdrożyć po zakończeniu obecnego sezonu grzewczego.
napisał wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka w piśmie wprowadzającymPakiet antysmogowy gminy Tarnowo Podgórne miałby składać się z 4 elementów:

1. Rozszerzenia dotychczasowej uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Tarnowo Podgórne (m.in. podniesienie maksymalnego poziomu dofinansowania, wprowadzenie możliwości otrzymania dofinansowania na modernizację istniejącej instalacji grzewczej).

2. Zwolnień podatkowych w odniesieniu do budynków pod działalność gospodarczą w przypadku trwałej likwidacji palenisk na paliwa stałe.

3. Promocji rozwiązań kompleksowych (wymiana pieca plus fotowoltaika).

4. Monitoringu jakości powietrza, działań edukacyjno-informacyjnych.

Poniżej szczegóły tych propozycji:

I. Rozszerzenie dotychczasowej uchwały Nr XXXII/488/2016 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 września 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

• rozszerzenie zakresu dofinansowania o modernizację istniejącej instalacji grzewczej w przypadku zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania oraz trwałej likwidacji palenisk na paliwo stałe

• podniesienie maksymalnej dotacji z 5 000 zł do 6 000 zł bez względu na wysokość dochodów

• wprowadzenie dwóch poziomów dotacji uzależnionych od wysokości dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym:

I poziom – dochód na osobę w gospodarstwie domowym od 900 zł do 1600 zł,
wysokość dotacji 85 proc. wydatków brutto nie więcej niż 7 500 zł

II poziom – dochód na osobę w gospodarstwie domowym poniżej 900 zł
wysokość dotacji 90 proc. wydatków brutto nie więcej niż 9 000 zł

II. Zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych pod działalność gospodarczą w przypadku wymiany źródła ogrzewania poprzez trwałą likwidację palenisk na paliwo stałe.

• maksymalny wartość zwolnienia - 50% kosztów nie więcej niż 15 000 zł

• maksymalny okres zwolnienia z podatku - 2 lata

• uchwała obowiązuje do końca 2020 roku

• zwolnienie traktowane jako pomoc de minimis

III. Premiowanie rozwiązania kompleksowego (2 w 1) – wymiana pieca plus fotowoltaika.

• dotyczy budynków mieszkalnych

• premiowanie rozwiązania kompleksowego poprzez podniesienie kwoty dotacji o 20 proc., w przypadku wymiany źródła ogrzewania oraz zastosowania fotowoltaiki w jednym budynku mieszkalnym

IV. Działania towarzyszące.

• monitoring powietrza:

- system pomiaru powietrza realizowany przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań, którego Gmina Tarnowo Podgórne jest członkiem wraz z bieżącą prezentacją wyników na stronie projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej oraz w szkołach na terenie Gminy
- pomiar jakości powietrza w wyznaczonych punktach przy pomocy certyfikowanego analizatora APM-2

• pomiar emisji ciepła budynków

• kontrole Straży Gminnej wraz z analizą próbek pobranych z pieca

• kampania edukacyjno-informacyjna:

- warsztaty edukacyjne dla młodzieży prowadzone przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań w ramach prowadzonego projektu
- kampania informacyjna w zakresie pakietu antysmogowego na terenie Gminy
- kampania informacyjna realizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań w zakresie programu rządowego „Czyste powietrze”

• zakup oczyszczaczy powietrza do publicznych przedszkoli.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA