Zrozumieć i pomóc, czyli wszystko o zdrowiu psychicznym

Autor: kl
Artykuł sponsorowany

Według danych Instytutu Psychiatrii i Neurologii na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne cierpi 8 mln dorosłych Polaków i wszystko wskazuje na to, że liczba ta będzie rosnąć. Niezbędny,jest więc wzrost świadomości społecznej dotyczącej tego problemu, a także wiedzy na temat codziennego życia z chorymi i możliwości pomocy im – to główne cele konferencji „Zrozumieć i Pomóc – I Forum Zdrowia Psychicznego”, która odbędzie się 11.10.2018 w Poznaniu.

Temat zdrowia psychicznego, mimo zmieniającego się świata i podejścia do leczenia osób dotkniętych chorobami psychicznymi, wciąż budzi w społeczeństwie lęk i niepokój. Stereotyp osoby chorującej to obraz szaleńca, niekontrolującego swoich działań, często niepotrafiącego poskromić swojej agresji. Sama diagnoza zaburzeń natury psychicznej to często dla danej osoby oraz jej bliskich przysłowiowy „koniec świata”. Zadają sobie pytania: Jak żyć z kimś, kto jest szalony? Jak funkcjonować? Jak się nie bać? Co można zrobić? Kiedy to się skończy? Czy możliwy jest powrót do zdrowia? – Powszechna wiedza na temat chorób psychicznych jest niewielka, a czasem wręcz znikoma, czerpana głównie z telewizji czy opowieści z drugiej ręki. Zmiany dokonujące się we współczesnym świecie, presja osiągnięć i potrzeba doskonałości powodują, że życie staje się dla wielu osób coraz większym wyzwaniem, a liczba dotkniętych zaburzeniami psychicznymi rośnie. Właśnie, dlatego debata na ten temat jest tak ważna. Podczas konferencji „Zrozumieć i Pomóc – I Forum Zdrowia Psychicznego” chcemy dzielić się i wymieniać wiedzą oraz doświadczeniami związanymi z pracą z osobami doświadczającymi problemów zdrowia psychicznego, a także ich rodzinami – mówi Katarzyna Majer, Prezes Stowarzyszenia Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego Zrozumieć i Pomóc organizującego konferencję „Zrozumieć i Pomóc – I Forum Zdrowia Psychicznego”.

Podczas konferencji zgłębione zostaną takie tematy jak założenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia, możliwości wsparcia instytucjonalnego i mieszkaniowego osób chorujących psychicznie, a także zagadnienia związane ze znaczeniem i celami psychoedukacji dla rodzin oraz kwestie dotyczące aktywizacji zawodowej osób po kryzysach psychicznych. – Podczas wydarzenia chcemy zwrócić uwagę społeczeństwa na szeroką gamę rozwiązań pozwalających na poprawę, jakości życia osób doświadczających kryzysów psychicznych. Poprzez Forum pragniemy zachęcić do dialogu i integracji środowisk wspierających chorych psychicznie, na co dzień – teoretyków, praktyków, rodziny, a także same osoby chorujące – mówi Katarzyna Majer ze Stowarzyszenia.

Forum honorowym Patronatem wsparli: Jacek Jaśkowiak, prezydent Miasta Poznania, Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Zbigniew Hoffman Wojewoda Wielkopolski. Partnerem wydarzenia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Centrum Kultury Zamek.

Konferencja odbędzie się 11.10.2018 w Sali Wielkiej Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymaga jednak wcześniejszej rejestracji poprzez formularz dostępny pod adresem: https://tinurl.com/forum

Szczegółowy plan wydarzenia dostępny na stronie Facebook wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1706840616081327/


Stowarzyszenie na Rzecz Osób i Rodzin „Zrozumieć i Pomóc” działa na terenie Poznania od 2000 roku. Powstało z inicjatywy rodzin osób chorujących psychicznie, jako odpowiedź na brak pozaszpitalnych form wsparcia dla nich. Dzięki zaangażowaniu członków Stowarzyszenia w 2001 roku powstał pierwszy dom – klub, umożliwiający rehabilitację społeczno-zawodową osób z trudnościami natury psychicznej. Obecnie Stowarzyszenie zorganizowało i prowadzi na terenie Poznania dwa Środowiskowe Domy Samopomocy działające na międzynarodowym modelu domów – klubów „Fountain House”.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA