Poznań przeciw dopalaczom i używkom

Autor: AK

Poznań chce walczyć z dopalaczami i innymi niedozwolonymi środkami psychoaktywnymi, a także ograniczyć problem sięgania po alkohol przez Polaków. Z miejskich programów skorzystać mogą zarówno dorośli jak i młodzież.

Co roku na działania związane z systemem przeciwdziałania uzależnieniom Miasto przeznacza około 15 milionów złotych. Środki na działania przeznaczane są na działalność różnego rodzaju instytucje miejskie i organizacje pozarządowe zajmujące się tą tematyką. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu opracowywany jest każdego roku.

Wśród działań realizowanych przez Miasto znalazły się m.in. programy dla osób bezdomnych, wsparcie w terapii osób uzależnionych i ich rodzin, socjoterapia dla dzieci i młodzieży czy programy wsparcia dla osób doznających przemocy domowej. Funkcjonuje także całodobowy Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych.

Dodatkowo, prowadzone są także szkolenia dla osób zawodowo związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i najbliższych osób uzależnionych.

Miasto stara się także pamiętać o swoich uczniach w ramach projektu edukacyjnego „Poznań uzależniony od profilaktyki” skierowanego do młodzieży w wieku 13-19 lat. Uczestnicy poznają alternatywne dla alkoholu i środków psychoaktywnych sposoby odreagowywania stresu czy spędzania czasu na rozrywce.

Programem objętych jest 2700 uczniów, którzy m.in. spotykają się z ekspertami, biorą udział w lekcjach wychowawczych i terapeutyczno-profilaktycznych czy… tańca. Młodzież ma okazję wzięcia udziału w spektaklu „Footlose”, który realizowany jest w Teatrze Muzycznym w Poznaniu.

Od ubiegłego roku działa także miejski projekt BaltCityPrevention.

„(Jego) głównym elementem jest wprowadzenie innowacyjnych metod interwencji i wykorzystanie e-narzędzia, by pomóc osobom zagrożonym uzależnieniem alkoholowym. Z programu będzie korzystać młodzież w wieku 11 - 19 lat, a partnerami są Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.”
Urząd Miasta Poznania


Co roku, Poznań przeznacza również ponad 3 miliony złotych na Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii.

REKLAMA
Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA