CBA zawiadamia Prokuraturę w sprawie Toru Poznań. Miasto odpiera zarzuty

Autor: AK vid. CBA
REKLAMA

Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało, że złożyło dziś zawiadomienie do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu o możliwości narażenia Miasta Poznań na duże straty finansowe przez zajmujących wysokie pozycje przedstawicieli władz miasta podejmujących decycje w sprawie Toru Poznań. Miasto zdecydowanie odpiera zarzuty.

Poznańska delegatura CBA zakończyła kontrolę dotyczącą realizacji decyzji związanych z rozporządzaniem przez Urząd Miasta Poznania mieniem komunalnym w postaci nieruchomości „Tor Poznań” w latach 2010-2017. Obiekt jest w użytkowaniu Stowarzyszenia Automobilklub Wielkopolski.

Według CBA istnieje prawdopodobieństwo popełnienia nadużycia lub przekroczenia uprawnień m.in. przez byłego i obecnego dyrektorów wydziału prowadzącego sprawy gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania, obecnego i byłego Zastępców Prezydenta Miasta Poznania, którzy nadzorowali wydział oraz dyrektora wydziału zajmującego się miejskimi finansami.

CBA zarzuca miastu, że nie uregulowało opłat z tytułu bezumownego użytkowania gruntu przez Automobil.

"Z dokumentów zgromadzonych w kontroli wynika, że poznański ratusz uzyskując tytuł prawny uzyskał jednocześnie możliwość prawną do obciążenia Automobilklubu Wielkopolskiego za korzystanie przez lata z „Toru”. Zaniechano tych działań, skutkiem czego było przedawnienie roszczeń w 2017 roku. Wysokość potencjalnej szkody z tego tytułu wynosi nie mniej niż 7,2 mln zł."
CBA

CBA zauważa również, że umowa najmu i płatności obejmuje teren 56 ha toru, podczas gdy Stowarzyszenie posiada dostęp do całego gruntu, czyli niemal 85 ha. Co więcej, Automobil udostępnia go odpłatnie kolejnym podnajemcom.

Według kontrolerów CBA, za jedną tygodniową imprezę, Automobil otrzymuje więcej pieniędzy od organizatora niż wpłaca do miejskiej kasy w ciągu roku.

To jednak nie jedyne wątpliwości CBA.

"Cała kilkudziesięciohektarowa nieruchomość „Tor Poznań” została wynajęta automobilklubowi w trybie bezprzetargowym. Wg agentów CBA Miasto Poznań nie miało do tego podstawy prawnej, ponieważ Automobilklub Wielkopolski wykorzystuje „Tor Poznań” do celów związanych z działalnością zarobkową. Ustalenia CBA wskazują także, że poznański ratusz, bezzasadnie udzielił 65% bonifikaty w czynszu w okresie grudzień 2016 - czerwiec 2018 na ponad 620 tys. zł"
CBA

Z zarzutami zdecydowanie nie zgadza się Urząd Miasta Poznania, który w krótkim oświadczeniu odniósł się do najpoważniejszych zarzutów.

W oświadczeniu podkreślono m.in., że Stowarzyszenie Automobilklub Wielkopolski użytkuje Tor Poznań od 1982 roku w oparciu o ówczesną decyzję ówczesnego prezydenta Miasta, która została potwierdzona przez Zarząd Miasta Poznania w 1998 roku. W wyniku tych ustaleń, do 2016 roku Stowarzyszenie mogło użytkować teren w sposób całkowicie nieodpłatny.

Zarzut o narażeniu miejskiego budżetu na straty jest zdaniem UMP nieuzasadniony.

"Jako całkowicie nieuzasadniony należy uznać również zarzut, że zawarta umowa najmu z 2016 r. była niekorzystna pod względem ekonomicznym. Wręcz przeciwnie był to duży sukces Miasta, że w wyniku negocjacji w tej kadencji samorządu udało się w formie pisemnej umowy doprecyzować prawa i obowiązki Automobilklubu oraz nadać umowie charakter odpłatny."
Urząd Miasta Poznania

W oświadczeniu zauważono, że w wyniku negocjacji i podpisanych umów udało się uregulować kwestie utrzymania obiektu, które przejął Automobilklub, dzięki czemu obiekt nie obciąża miejskiego budżetu.

W odniesieniu do zarzutu dotyczącego obszaru jakim objęta jest umowa zaznaczono, iż mimo, że całość ma niemal 85 ha, to jedynie 56 ha nadaje się do użytkowania. Pozostałe tereny to nieużytki, w tym tereny zakrzewione i podmokłe.

Zdaniem Miasta, działalność Automobilu pozwala na utrzymanie Toru na wysokim standardzie toru wyścigowego, który ma znaczenie sportowe, promocyjne, społeczne i historyczne dla Poznania.

Urząd odniósł się także do kwestii udzielenia bonifikaty Stowarzyszeniu podkreślając przy tym działalność Automobilu, która przyczynia się do popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży.

"Organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność gospodarczą i organizują różnego rodzaju przedsięwzięcia pokrywając uzyskanymi przychodami wydatki na cele statutowe m.in. kulturalne, oświatowe, sportowe itp. - wyręczają samorządy i państwo z wielu działań publicznych. Dlatego odnosząc się do zarzutu zawarcia umowy z Automobilklubem z bonifikatą Miasto stoi na jednoznacznym stanowisku, że forma organizacyjna i cele stowarzyszenia dawały podstawę do zawarcia takiej umowy z podmiotem, którego dochody z działalności z mocy przepisów są przeznaczane na cele statutowe i jako takie nie są nastawione na zysk."
Urząd Miasta Poznania

W oświadczeniu podkreślono także, że decyzje podejmowane przez miejskie władze są podejmowane we współpracy m.in. z Prokuratorią Generalną, która reprezentuje Skarb Państwa.

Urzędnicy poinformowali jednocześnie, że wydane oświadczenie jest jedynie skrótową odpowiedzią, a pełne odniesienie do 150-stronnicowego protokołu z kontroli zostanie przygotowane w ciągu 7 dni.

W oświadczeniu nie zabrakło także sugestii, że sprawa ma charakter polityczny i jest związana ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi.

"Oceniając wielomiesięczny sposób prowadzenia kontroli przez CBA i mimo wyczerpujących wyjaśnień ze strony Miasta, o których również mowa wyżej, sformułowane dziś zarzuty mają charakter pozamerytoryczny. Świadczy o tym również fakt, że jeżeli CBA posiadało co najmniej od jesieni 2017 r. wiedzę o rzekomych nieprawidłowościach, powinno już wtedy wszcząć postępowanie karne bądź poinformować prokuraturę o konieczności podjęcia takiego postępowania, a nie dopiero teraz w okresie przedwyborczym."
Urząd Miasta Poznania

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA