Będzie mniej punktów sprzedaży alkoholu w mieście. Poznań korzysta ze zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości

Autor: AK

Poznańscy radni podjęli decyzje dotyczące lokalizacji punktów, w których będzie można sprzedawać alkohol na terenie Poznania, a także ile zezwoleń na taką działalność będzie mogło wydać Miasto.

Zmiany są wynikiem marcowej nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, które dały gminom większe uprawnienia w decydowaniu o ograniczeniu dostępu do alkoholu.

Poznańscy radni podjęli decyzję, że sklepy, w których sprzedawany będzie alkohol, muszą znajdować się co najmniej 50 metrów od tzw. miejsc i obiektów chronionych, czyli np. przedszkoli, szkół, domów dziecka, obiektów sportowych, na których organizowane są imprezy masowe, kościoły i inne obiekty kultu religijnego, jednostki wojskowe czy zakłady dla nieletnich. W przypadku lokali gastronomicznych serwujących alkohol odległość nie będzie brana pod uwagę.

Dzięki takim ograniczeniom, radni chcą ograniczyć liczbę sklepów sprzedających napoje alkoholowe. W tym celu przyjęto również uchwałę o liczbie licencji wydawanych przez Miasto na handel takimi trunkami. W przypadku napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa będzie to 1870, natomiast od 4,5 do 18% oraz powyżej 18% - 1760.

Maksymalnie, Miasto może wydać tysiąc licencji dla sklepów, jednak pojawią się także wyjątki - np. na terenie Starego Miasta licencji może być 105 na alkohol do 4,5% oraz piwo, 110 na wyroby między 4,5% a 18% alkoholu oraz 95 na trunki zawierające więcej niż 18% alkoholu.

Dla pubów i restauracji maksymalnie można będzie wydać 870 licencji na piwo i napoje zawierające do 4,5% alkoholu, a także 760 na trunki od 4,5% do 18% oraz powyżej 18%.

Na czym polega zmiana przepisów? Do tej pory określona była maksymalna ilość działających punktów z alkoholem na terenie miasta. Od 10 września, gdy w życie wejdą przyjęte przez radnych przepisy, właściciele sklepów i lokali gastronomicznych, w których sprzedawane będą np. piwo, wino oraz wódka będą musieli wystąpić o trzy licencje, a nie jedną.

To kolejna zmiana przepisów odnosząca się do zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jaką wprowadzili poznańscy radni. Od niedawna, na terenie Starego Miasta sprzedaż alkoholu w sklepach odbywa się jedynie do godziny 22:00.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA