Wyjazdy integracyjne za pieniądze wykonawcy robót budowlanych, zakup sprzętu dla odziału, którego nie ma, niewyjaśnione zaliczki - szereg nieprawidłości w POSUM

Autor: AK fot. POSUM

Urząd Miasta Poznania przedstawił wyniki oceny działalności POSUM. Jak się okazuje, w raporcie wykazano szereg poważnych nieprawidłowości i niepokojących danych zarówno w zakresie finansowym POSUM jak i dokumentacji, realizacji umów i zatrudnianiu pracowników.

Ocena została przeprowadzona przez 13-osobowy zespół, który powołał Prezydent Poznania po tym, jak pojawiły się podejrzenia co do nieprawidłowości danych przedstawianych organom nadzorczym przez ośrodek.

Sprawdzano m.in w jaki sposób POSUM wykonuje swoje zadania oraz prawidłowości przy gospodarowaniu mieniem.

W raporcie, w którym wskazano szereg poważnych nieprawidłowości i naruszeń znalazły się także przypadki łamań zasad etycznych. Z danych wynika, że we wrześniu 2017 roku pracownicy oraz lekarze ośrodka wyjechali na imprezę integracyjną, której koszty, czyli 16,5 tysiąca złotych częściowo pokryli kontrahenci POSUM, w tym m.in. wykonawca robót budowlanych i firma farmaceutyczna.

Zastrzeżenia istnieją także co do trzech umów zawartych z jednym wykonawcą, dotyczące opracowania wniosku o udzielenie dotacji z funduszy UE. Doradca miał otrzymać pieniądze za doradztwo oraz pomoc w napisaniu wniosku, a z kolei po przyznaniu dotacji miał otrzymać dodatkowe pieniądze - kwoty wahały się od 80 tysięcy złotych do ponad miliona złotych w zależności od umowy.

Wykazano także nieprawidłowości przy zatrudnianiu pracowników. Ośrodek nie posiadał procedur związanych z zasadami zatrudniania oraz podnoszenia kwalifikacji personelu. Nie przestrzegano ustawowego czasu pracy ani urlopów pracowniczych.

Okazało się również, że nie ma tam jednolitych stawek wynagrodzenia dla personelu medycznego. Godzinne stawki pielęgniarek zatrudnionych w operaciu o umowy zlecenie różniły się między sobą czasem nawet o 100% i nie istniała dokumentacja, która wyjaśniałaby tę różnicę.

Wątpliwości budzi również część wypłąconych zaliczek od 2016 do 2018 roku. Dyrektor Nycz polecił wypłatę ponad 105 tysięcy także... samemu sobie. W gotówce.

W raporcie zauważono wyraźny spadek wyniku finansowego POSUM od 2015 roku. Wykazano także nieprawidłowości przy inwestycjach,w  tym przede wszystkim braku nadzoru nad realizacją umów na roboty budowlane. Dokonywano potwierdzenia wykonania umowy nawet wówczas, gdy część prac nie została zrealizowana.

Niepokojące są również kredyty, pożyczk, leasingi i zakupy na raty, jakie zaciągał ośrodek. Wykazano m.in. zakup na raty za ponad 1,1 miliona złotych wyposażenia Oddziału Medycyny Estetycznej, którego dokonano w grudniu 2017 roku. Problemem pozostaje jednak to, że taki odział... nie istnieje.

POSUM samodzielnie podjął także działania, które były niezgodne z umową zawartą z Miastem Poznań na stworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej na dofinansowanie w wysokości 35,5 miliona złotych.

Wykazano także, że ośrodek zatajał część informacji podczas ogłaszania przetargów i podpisywania umów na dofinansowanie.

Zespół pracujący nad raportem opracował 60 rekomendacji, a w najbliższym czasie gotowy ma być kompleksowy program naprawczy.  Miasto zapowiada konieczność zapewnienia bieżącego nadzoru nad czasem pracy pracowników, a także wprowadzenie procedury antykorupcyjnej i kodeksu zasad etyki.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA