Zmodernizowana ul. Rybaki już otwarta

Autor: AK fot. Mikołaj Rój
REKLAMA

Na ul. Rybaki zakończył się remont, którego celem była nie tylko wymiana nawierzchni jezdni i chodników, ale także uspokojenie ruchu oraz wzbogacenie ulicy o zieleń i małą architekturę.

Choć prace prowadzone były w okresie jesienno-zimowym, wykonawcy udało się ukończyć inwestycję na czas.

Przy modernizacji skupiono się na tym, by polepszyć sytuację pieszych i ograniczyć ruch kołowy w centrum miasta. Obecnie, nowe i równe chodniki mają od 2 do 3,5 metra szerokości. Zmieniony sposób parkowania pozwolił na „uwolnienie” ich i przywrócenie ich pieszym.

Na szarej dotąd ulicy pojawiło się ponad 20 drzew, a także 400 metrów kwadratowych zagospodarowanych niską zielenią. Do dyspozycji spacerowiczów i mieszkańców jest również pięć ławek.

Podczas prac wykonano nowe przyłącza kanalizacji deszczowej, rozbudowano monitoring wizyjny oraz zamontowano nowe oświetlenie.

Zmieniono organizację ruchu w okolicy. W celu wyeliminowania ruchu tranzytowego w tej części miasta, na odcinku od ul. Strzałowej do ul. Krakowskiej oraz od ul. Strzałowej w kierunku ul. Strzeleckiej wprowadzono ruch jednokierunkowy.

Na odcinku od skweru do ul. Strzeleckiej, ul. Rybaki stała się strefą pieszo-jezdną, dlatego wysokość chodnika zrównano z nawierzchnią asfaltową. Wprowadzono tam zakaz zatrzymywania się i postoju dla pojazdów. Z kolei odcinek od ul. Strzałowej przy skwerze do ul. Krakowskiej posiada strefę parkowania.

Pomiędzy skrzyżowaniami ul. Rybaki i Krakowskiej oraz Rybaki i Kwiatowa, wprowadzony został zakaz postoju w godzinach 18:00-8:00. Zakaz nie dotyczy pojazdów ze specjalnymi identyfikatorami mieszkańców czwartego sektora Strefy Płatnego Parkowania.

Przebudowa ul. Rybaki kosztowała około 3 miliony złotych i została sfinansowana z wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania. Projekt i prace uzgadniane były z Plastykiem Miejskim, Miejskim Konserwatorem Zabytków i Radą Osiedla Stare Miasta. Przy wyborze koncepcji przebudowy prowadzono spotkania z mieszkańcami i konsultacje społeczne.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA