Korzystna sytuacja na rynku pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim

Autor: AK
REKLAMA

W Poznaniu i na terenie powiatu poznańskiego występuje korzystna na tle krajowym sytuacja na rynku zatrudnienia. Zarówno miasto jak i powiat wyróżnia jeden z najbardziej aktywnych i nawiększych rynków pracy.

Poznań i powiat poznański po raz kolejny mają najniższy poziom bezrobocia w Polsce, czyli 1,4% dla stolicy Wielkopolski i 1,7% dla powiatu. Poziom krajowy wynosi 6,3%, a województwa wielkopolskiego 3,6%.

Jak zauważa starosta poznański, Jan Grabkowski, polityka samorządu o promowaniu kształcenia zawodowego daje efekty i jest opłacalna zarówno dla absolwentów szkół jak i gospodarki regionu.

To właśnie pracownicy z wykształceniem zawodowym są najczęściej poszukiwani przez pracodawców. Znajdują zatrudnienie m.in. jako ślusarze, elektrycy, drukarze czy magazynierzy.

"Najnowsze dane z raportu pokazują jednoznacznie, że nasza decyzja o kształceniu zawodowym na najwyższym poziomie była trafna. Od 18 lat analizujemy rynek pracy zarówno dla miasta jak oraz naszego powiatu i staramy się reagować na jego potrzeby. I to zarówno w zakresie ofert szkoleń, kursów, podnoszenia swych kwalifikacji ze strony naszego Powiatowego Urzędu Pracy, jak i inwestując milionowe kwoty w kształcenie branżowe, w tym dualne w szkołach, które prowadzimy. Słowem, robimy wszystko, aby absolwenci naszych szkół nie zasilali Powiatowego Urzędu Pracy. "
Jan Grabkowski, starosta poznański

Jak wynika z danych Powiatowego Urzędu Pracy, kształcenie na odpowiednim poziomie sprawia, że od lat zauważalna jest tendencja spadkowa bezrobocia wśród absolwentów do 25. roku życia.

W ubiegłym roku, w Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 605 takich osób, natomiast obecnie (dane za maj 2018) jest ich 556. Największy odsetek, bo aż 60% bezrobotnych stanowią osoby po studiach wyższych, natomiast uczniowie po szkołach zawodowych najrzadziej muszą korzystać z pomocy Urzędu.

Warto jednak zaznaczyć, że absolwentów szkół wyższych jest o wiele więcej niż osób z wyuczonym zawodem.

W raporcie Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu wskazano działania, jakie należy wprowadzić lub kontynuowaćć, by utrzymać korzystne tendencje na rynku pracy. Wśród nich znalazły się m.in. dalsze podnoszenie jakości kształcenia i dostosowywanie programów nauczania do aktualnych potrzeb na rynku pracy, monitoring rynku pracy, współpraca systemu edukacji z pracodawcami i promocja kształcenia zawodowego.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA