1,5 mln złotych na zabytki w Wielkopolsce rozdysponowane

Autor: kl

1,5 miliona złotych na remonty zabytków w powiecie poznańskim zostało rozdysponowane. W tym roku dotacje zostaną przekazane 19 obiektom. W 2017 roku powiat poznański na prace restauracyjno-remontowe i budowlane przeznaczył 1,25 mln zł.

Od lat otaczamy zabytki w powiecie szczególną opieką przywracając im świetność . Głównym celem takich inwestycji jest zachowanie kulturalnego i materialnego dziedzictwa naszego regionu. Dlatego zdecydowaliśmy się powiększyć w tym roku pulę pieniędzy na ten cel. Do tej pory przez minione lata wydaliśmy na ratowanie naszych perełek 5 milionów złotych.
mówi Jan Grabkowski, starosta poznański

Dzięki wsparciu powiatu poznańskiego prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane w bieżącym roku zostaną przeprowadzone w 19 historycznych budynkach.

Program dofinansowania remontów obiektów zabytkowych po raz pierwszy w tym roku obejmuje – oprócz obiektów wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków . dodaje Wiesław Biegański, Powiatowy Konserwator Zabytków.
budynki znajdujące się w gminnych ewidencjach zabytków. Są one prowadzone przez wójtów i burmistrzów

Największą kwotę, bo aż 260 tys. zł, ponownie otrzyma siedemnastowieczny kościół pw. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie. - Gdyby nie powiat i ta dotacja, nigdy nie ruszylibyśmy z remontem – nie ma wątpliwości ks. Jan Kwiatkowski, proboszcz parafii. - Dziś wiem, że kościół przetrwa. A był w tak złym stanie, że istniało ryzyko, iż rozpadnie się w ciągu trzech lat. Dotacja nas uratowała. – Proboszcz tak podsumował zakończony sukcesem zeszłoroczny remont kościoła. W tym roku planowane jest zabezpieczenie ścian świątyni, remont fundamentów, wykonanie posadzki i podłogi, a nawet dezynfekcja owadobójcza, odgrzybianie oraz zabezpieczenie ogniochronne elementów drewnianych ścian i podłóg.

Prawie 105 tys. zł przyznano 500-letniemu kościołowi św. Mikołaja w Owińskach, który na początku maja został poświęcony przez arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Powiat poznański od kilku lat wspiera jego odnowę, dążąc do stworzenia z zabytku wspaniałej, turystycznej atrakcji. Tym razem przeprowadzona zostanie renowacja ceglano-kamiennego muru z bramą ogrodzenia cmentarza.

Dzięki tegorocznej dotacji jeszcze bardziej wypięknieje zamek w Kórniku. A wszystko dzięki zaplanowanym pracom remontowym i renowacyjnym murów zewnętrznych elewacji zachodniej. Wymienione będą tynki zewnętrzne oraz przeprowadzona zostanie konserwacja i rewaloryzacja detali architektonicznych. Powiat poznański przeznaczy na ten cel 230 tys. zł. 

Wsparcie w wysokości 25 tys. zł otrzyma również zespół pałacowo-parkowy w Będlewie, gdzie planowany jest remont kordegardy (stróżówki), opaski wokół pałacu i remont murków oporowych na terenie zespołu. 

W Puszczykowie kwotą 25 tys. zł zostanie dofinansowana renowacja elewacji zewnętrznej, od strony lasu, drewnianego budynku byłego dworca kolejowego.  Naprawione będą również uszkodzona elewacja i kamienny mur oporowy Dworu Jackowskich we Wronczynie.  Kwotą ponad 26 tys. zł sfinansowana zostanie m.in. ręczna rozbiórka muru z kamienia, betonowanie ław fundamentowych, izolacje przeciwwilgociowe, demontaż i wykonanie nowych drzwi tarasowych czy też tynków zewnętrznych.

 Wśród dofinansowanych zabytków znalazły się również: kościół w Sobocie, w Lusowie, Kleszczewie, Rogalinku, Tulcach, Buku, Komornikach, Konarzewie, Pobiedziskach, a także budynek willowy projektu Hansa Poelziga w Luboniu, park dworski w Więckowicach (gm. Dopiewo) oraz budynek przy ul. Szymańskiego w Kostrzynie, pełniący wcześniej funkcje oświatowe.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA