Miasto inwestuje na północno-wschodnich osiedlach

Autor: JŁ UM

Inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną, mieszkaniową, a także służącą rekreacji i wypoczynkowi - to najważniejsze działania, które zakończyło lub rozpoczęło Miasto w ostatnich trzech latach w północno-wschodnich osiedlach Poznania: Warszawskie-Pomet-Maltańskie, Główna oraz Antoninek-Zieliniec-Kobylepole.

Miliony z Miasta, miliony z Unii

Największą inwestycją ostatnich lat w tym rejonie jest przebudowa dróg na potrzeby spalarni, czyli Instalacji Termicznego Przekształcenia Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych. Dzięki temu zlikwidowano "wąskie gardło" przy wyjeździe do Poznania.

Rozbudowano m.in. ul. Gdyńską na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycką (droga krajowa nr 92) do granicy administracyjnej Poznania. Projekt ten, warty ponad 85 mln zł -  z czego ponad 40 mln zł pochodziło ze środków Unii Europejskiej - został zakończony w listopadzie 2016 roku. Dzięki jego realizacji poprawiła się płynność ruchu w tym rejonie.

W październiku przyszłego roku komunikacja północnej części stolicy Wielkopolski ulegnie dalszej poprawie, dzięki przebudowa ul. Gdyńskiej na odcinku od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Budowa dwóch jezdni rozdzielonych pasem dzielącym oraz rond na skrzyżowaniach z ul. Poznańską i Piaskową, a także budowa drogi serwisowej pomiędzy ul. Poznańską i Piaskową,  zapewniającej obsługę posesji przyległych do ul. Gdyńskiej, będzie kosztować ponad 42,6 mln zł. W marcu br. miasto podpisało umowę dofinansowującą ten projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na kwotę 12,3 mln zł.

Na ponad 74 mln zł szacowane są prace związane z przebudową północnej części mostu Lecha, który od czasu swojego powstania w 1954 roku przechodził jedynie kosmetyczne naprawy. Rozbiórka północnej nitki oraz budowa w jej miejscu nowego obiektu rozpocznie się jeszcze w tym roku. Zakończenie inwestycji przewidziano na czerwiec 2020 roku. Projekt "Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92", w którego skład wchodzi przebudowa mostu, został również dofinansowany pieniędzmi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ponad 51 mln zł.

Bezpieczniej i wygodniej

Stan techniczny był także powodem przeprowadzonej w ubiegłym roku przebudowy mostu nad Cybiną w ciągu ul. Warszawskiej. Jej koszt przekroczył 3,6 mln zł.

5,5 mln zł Miasto przeznaczy na przebudowę Ronda Śródka, która ma dostosować ten obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W czerwcu zostanie odebrana dokumentacja projektowa, a koniec robót - polegających m.in. na budowie przejścia dla pieszych i przejazdów rowerowych w poziomie jezdni, dostosowaniu istniejących klatek schodowych do nowego układu komunikacyjnego, przebudowie sygnalizacji świetlnej wraz ze zmianą organizacji ruchu - zaplanowano na II kwartał przyszłego roku.

Przed rokiem na ul. Warszawskiej wytyczony został buspas, który przyspieszył komunikację na odcinku rozpoczynającym się 120 m za skrzyżowaniem z ul. Krańcową po ul. św. Michała. Był to pierwszy buspas, na którym - prócz autobusów transportu zbiorowego - mogą poruszać się motocykle, taksówki, pojazdy policyjne i pogotowia ratunkowego nawet, gdy nie jadą na sygnałach.

Do końca przyszłego roku w rejonie ul. Warszawskiej, św.Michała i Świętojańskiej ma powstać zintegrowany węzeł przesiadkowy, który będzie łączył transport samochodowy, autobusowy, motocyklowy, rowerowy i pieszy. Na trzy obiekty Park and Ride (pozostałe dwa -  rejonie Biskupińskiej oraz Wągrowskiej) Miasto przeznaczy ok. 15 mln zł.

Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych już w czerwcu tego roku powstanie doświetlone i aktywne przejście przez ul. Główną na wysokości budynku nr 54. Również w czerwcu na ul. Pustej w Antoninku zmianie ulegnie organizacja ruchu. Powstanie strefa uspokojonego ruchu, miejsca parkingowe, a za sprawą wprowadzenia jednego kierunku ruchu wyeliminowany zostanie tranzyt.

Na sierpień przewidziano zakończenie budowy ulic  Dobrochny, Świętochny i Władymira. Oddane zostaną do użytku dwukierunkowe jezdnie, miejsca postojowe, obustronne chodniki i kanalizacja deszczowa z separatorem. Prace na tych ulicach pochłoną ponad 1,7 mln zł. Do czerwca mają być gotowe dokumentacje rozbudowy kolejnych ulic: Helskiej i Rozewskiej, które mają zyskać oświetlenie i odwodnienie. Podobna dokumentacja dotycząca ul. Suchej powstanie do września.

W ostatnich dwóch latach przy ulicach północno-wschodniego Poznania zmodernizowano wiele odcinków chodników - m.in. w rejonie ul.Mścibora, na północnej stronie ul. Mariackiej oraz po obu stronach ul. Łomżyńskiej na odcinku od ul. Nowogrodzkiej do ul. Mińskiej.

Inwestycje dla pasażera

Dla osób mieszkających na obrzeżach Poznania istotna jest możliwość korzystania ze sprawnego transportu publicznego i wygodnej infrastruktury przystankowej. Miastu zależy na tym, by jak najwięcej osób dojeżdżających do centrum korzystało z tramwajów i autobusów. Dlatego inwestuje w utrzymanie infrastruktury torowo-sieciowej. W ubiegłym roku przebudowany został przejazd tramwajowy na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Krańcowej. Modernizowana jest również infrastruktura przystankowa. Ukończono już prace modernizacyjne nawierzchni przystanków wraz z nowymi wiatami na węźle Bałtycka/Gdyńska oraz postawiono dwie wiaty przystankowe na pętli Franowo. Zakończono też prace remontowe w zatoce autobusowej na przystanku Darzybór (w kierunku ul. Kobylepole).

W listopadzie ub. roku oddano do użytku nową platformę przystankową na przystanku autobusowym "Termy", a czerwcu nowa wiata powstanie na przystanku "Smolna". Na przełom tego i przyszłego roku zaplanowano powstanie projektu i realizację nowego przystanku autobusowego Śródka na ul. Jana Pawła II (w kierunku ronda Rataje) oraz oddanie do użytku nowoczesnych przystanków tramwajowych na Malcie (ul. Warszawska).  Ostatni projekt, obejmujący wymianę wygrodzeń, błotochronów, odnowienie wiaty przystankowej Pusta, instalację tablic informacji pasażerskiej na przystankach Krańcowa oraz Łomżyńska w kierunku ronda Śródka oraz monitoringu na przystankach Termalna, Krańcowa i Łomżyńska, realizowany będzie w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. 

Rekreacja, zabawa, sport

W ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego w ubiegłym roku Park Tysiąclecia został wyposażony w urządzenia zabawowe warte niemal pól miliona złotych. Rok wcześniej w tym samym miejscu oddano do użytku plac do nauki jazdy na rowerze. Ta inwestycja kosztowały 800 tys. zł.

W ubiegłym roku zmodernizowany został plac zabaw przy ul. Warszawskiej, a na przełomie maja i czerwca tego roku zakończy się budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul.Majakowskiego, w skład którego wejdą boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, siłownia zewnętrzna i oświetlenie, a także kompleksu o podobnym przeznaczeniu przy ul. Szpaków. Jeszcze w tym kwartale o boiska, plac zabaw i siłownię wzbogaci się Kobylepole.

We wrześniu odwiedzający będą mogli się cieszyć odnowionym parkiem przy ul. Browarnej, w którym kończą się prace związane z uporządkowaniem drzewostanu i budową układu komunikacyjnego.

Jeszcze większe atrakcje czekają osoby, które w pod koniec roku pojawią się w leśnictwie Antoninek. W ramach projektu budowy szlaków rekreacyjno-turystycznych zbudowana tam zostanie ścieżka w koronach drzew z punktem wypoczynkowo-widokowym, plac zdrowia, ścieżka przez teren bagienny oraz pomost na pływakach. W przyszłym roku stanie tam też około 30-metrowa wieża obserwacyjna. To jedna największych inwestycji Lasów Poznańskich.

Osobne plany inwestycyjne dotyczą ulokowanego w północno-wschodniej części miasta Nowego ZOO. W wieloletniej prognozie finansowej zapisano, że w latach 2015-2022 pochłoną one ponad 25 mln zł. Pieniądze zostaną wydane na modernizacje, przebudowę stawów i systemu przepustu wód oraz przebudowę basenu dla fok.

Nowe domy, nowi mieszkańcy

W północno-wschodnich osiedlach Poznania budowane są nowe domy, które zasiedlają nowi mieszkańcy. Buduje tu również ZKZL. W maju do 94 nowych mieszkań komunalnych wybudowanych przez miejską spółkę za ponad 12 mln zł przy ul. abpa. W. Dymka wprowadzili się pierwsi lokatorzy. Mieszkania są wykończone "pod klucz", część przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Taki sam standard będą miały mieszkania budowane przez spółkę przy ul. Zawady na Nowym Mieście. Tutaj do końca roku zakończy się kolejna inwestycja prowadzona w ramach realizowanego przez spółkę Programu Budowy Mieszkań. Do dyspozycji poznaniaków oddanych zostanie 46 dwupokojowych mieszkań. Trzy będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.   

Jeszcze w tym roku rozpoczną się na Nowym Mieście kolejne inwestycje mieszkaniowe. Na Głównej, przy ul. Nadolnik, wzniesiony zostanie jeden czterokondygnacyjny budynek z 72 mieszkaniami. Na Darzyborze rozbudowane zostanie natomiast osiedle z lokalami socjalnymi. W ramach tej inwestycji wybudowane zostaną także dwie lub trzy świetlice, w których m.in. realizowane będą przez organizacje pozarządowe programy socjalne oraz projekty aktywizujące mieszkańców rozbudowanego osiedla. W planach jest także budowa na Darzyborze osiedla komunalnego, czyli ponad 250 nowych "M" dla  poznaniaków.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA