Dominika Kulczyk wręczyła stypendia najzdolniejszym studentom

Autor: kl
REKLAMA

we wtorek, 5 grudnia, w Collegium Minus UAM, już po raz XIX wręczono stypendia im. dra Jana Kulczyka. Dofinansowanie otrzymało czworo studentów oraz czworo doktorantów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza a także pięćdziesięcioro studentów UAM z Ukrainy.

Przebywanie tu, w mojej macierzystej uczelni to dla mnie wyjątkowe chwile ponieważ przypominają o tych momentach w życiu, kiedy dane mi było zdobywać wiedze i poszerzać horyzonty, umysł
mówiła podczas uroczystości Dominika Kulczyk, prezes Kulczyk Foundation.


– To wielki dar, kiedy można wychodzić ponad to co zastane, budować w
sobie następną dobrą, wartościową rzeczywistość. Do tego jednak trzeba
mieć otwarty umysł. Cudownie, kiedy taką wiedzę otrzymamy od ludzi
których szanujemy, podziwiamy, którzy są dla nas inspiracją. To mogą być
rodzice. Dla mnie moją pierwszą inspiracją był mój tato, on mi dodawał
skrzydeł. On pokazywał, że można latać bardzo wysoko i że świat należy
do tych kilku niepokornych, którzy skaczą w otchłań i po drodze budują
skrzydła. Życzę państwu, abyście spotykali na swojej drodze mistrzów,
którzy dają wam czystą szlachetną wiedzę, którzy też pokażą, jak z tej
wiedzy korzystać, aby tworzyć wartościową rzeczywistość dla siebie i dla
wszystkich dookoła. Mam nadzieję, że taką inspiracją mogą być także
stypendia, które chciał dać, wam – ludziom przyszłości, mój tato. Życzę
wam, aby stypendia imienia mojego ukochanego taty były dla was
inspiracją, aby dodawały wam skrzydeł. Abyście latali wysoki, tam gdzie
wiodą was marzenia i żebyście zdobywali te światy, które chcecie
zdobywać – dodała Dominika Kulczyk.
Stypendia przyznawane są za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne
osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana
jest również sytuacja materialna kandydatów.

Od 2016 roku wysokość stypendium, przyznawanego na 9 miesięcy roku
akademickiego, wynosi 1200 zł miesięcznie dla studentów oraz 1700 zł
miesięcznie dla doktorantów. Studenci z Ukrainy otrzymali jednorazowo
wsparcie w wysokości 3 tys. złotych.

– Ludzie o wielkim sercu potrafią się dzielić – jest to działanie
szlachetne. Ludzie o dobrym sercu i ogromnej mądrości czynią to
roztropnie. Tworzą programy, które wspierają osoby wybitne. Tworzą
programy, które w sposób systematyczny i konsekwentny pokazują, że
młodzi ludzie obrali właściwą drogę rozwoju. Wspierają ich w tym i
utwierdzają w dobrze wykonanym wyborze. Takim programem jest program
stypendialny, który od 1999 roku jest realizowany na naszym
Uniwersytecie. Stypendium Rodziny Kulczyków, Stypendium im. dra Jana
Kulczyka – mówiła prorektor ds. kształcenia prof. Beata Mikołajczyk

Stypendium im. dra Jana Kulczyka dla studentów i doktorantów to
najstarszy program stypendialny Fundacji UAM, realizowany od 1999 roku.
Wówczas Fundacja otrzymała pierwszą darowiznę od Państwa Jana i Grażyny
Kulczyków, z przeznaczeniem na utworzenie funduszu stypendialnego. W
latach 1999-2016 wypłacono w sumie 156 stypendiów, o łącznej wartości
ponad 1,6 miliona złotych.

W imieniu Zarządu Fundacji UAM gratulacje stypendystom złożył także
w-ce prezes Zarządu Fundacji UAM, zastępca dyrektora Poznańskiego Parku
Naukowo –Technologicznego Heronim Maciejewski.

– Nie chodzi tylko o wymierny aspekt finansowy, ale również o prestiż
związany z uzyskaniem stypendium im. dra Jana Kulczyka, które jest
zarezerwowane dla najzdolniejszych i szczególnie wybitnych doktorantów i
studentów naszej uczelni. Nasza współpraca z Kulczyk Foundation jest
dobrym przykładem współdziałania jednostki naukowej z biznesem w
zakresie wspierania młodych uznanych studentów i doktorantów. Biorąc pod
uwagę, że studiuje na uniwersytecie około 40 000 studentów to
znaleźliście się państwo w bardzo elitarnym gronie stypendystów –
gratulował Heronim Maciejewski.

W uroczystości wzięli udział także pierwsi laureaci stypendiów Ireneusz
Weymann oraz Michał Zwierzykowski .
Ireneusz Weymann jest profesorem nadzwyczajnym w Zakładzie Fizyki
Mezoskopowej kierowanym przez prof. Józefa Barnasia na Wydziale Fizyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. To fizyk specjalizujący
się w fizyce ciała stałego, nanoelektronice i spintronice. Jest autorem
i współautorem blisko 100 publikacji naukowych, które ukazały się w
wiodących czasopismach o zasięgu międzynarodowym, m.in. Nature.
Opublikowal artykul naukowy z Albertem Fertem, laureatem Nagrody Nobla z
fizyki z 2007 roku (nagroda wspólnie z Peterem Grünbergiem) za odkrycie
gigantycznego magnetooporu.

Michał Zwierzykowski
Absolwent Wydziału Historycznego UAM w 1998 r., uczeń Profesora Jerzego
Topolskiego. W Instytucie Historii UAM uzyskał stopień doktora w 2002
r., doktora habilitowanego w 2011 r., a od 2014 r. jest zatrudniony na
stanowisku profesora nadzwyczajnego. Kieruje Zakładem Historii
Nowożytnej do XVIII wieku. Jest Prezesem Oddziału Poznańskiego Polskiego
Towarzystwa Historycznego i członkiem Zarządu Głównego tej organizacji.
Od 2012 r. jest również członkiem Komitetu Redakcyjnego i Rady Naukowej
„Polskiego Słownika Biograficznego”.

Lista tegorocznych stypendystów:
Studenci
• Paulina Chrząszcz z Wydziału Historycznego
• Paulina Mencel z Wydziału Studiów Edukacyjnych
• Wojciech Wawrów z Wydziału Matematyki i Informatyki
• Adrianna Woroch z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Doktoranci
• mgr Krzysztof Kuciński z Wydziału Chemii
• mgr Agnieszka Majer z Wydziału Biologii
• mgr Paweł Płaczek z Wydziału Matematyki i Informatyki
• mgr Brygida Sawicka- Stępińska z Wydziału Neofilologii.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA