Powiat w górę, Poznań w dół. GUS podał dane o liczbie ludności i przyroście naturalnym za ubiegły rok

Autor: AK
REKLAMA

Poznań odnotowuje wzrost przyrostu naturalnego, ale jednocześnie się wyludnia. Stale rośnie za to liczba mieszkańców powiatu poznańskiego. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o stanie i przyroście naturalnym w stolicy Wielkopolski w 2016 roku.

Pod koniec ubiegłego roku, w Poznaniu mieszkało 540,4 tysięcy osób, czyli o ok. 2 tysiące mniej niż rok wcześniej. Stolica Wielkopolski znajduje się na piątym miejscu wśród polskich miast pod względem liczby ludności.

W 2016 roku, poznaniacy stanowili 15,5% mieszkańców całej Wielkopolski, co stanowiło także 1,4% ludności całego kraju.

W ubiegłym roku, w Poznaniu było 336,5 tysięcy mieszkańców w wieku produkcyjnym, z czego prawie 66% stanowiły osoby w wieku 18-44 lata. 87,5 tysięcy osób stanowiło grupę przedprodukcyjną, a zdecydowanie odbiegało od liczby osób w wieku poprodukcyjnym - 126,4 tysiące osób.

2016 rok charakteryzował się znacznym wzrostem liczby urodzeń - w Poznaniu pojawiło się 6,2 tys. maluchów, podczas gdy w latach ubiegłych był on na poziomie ok. 5,7 tysiąca. Wpłynęło to na wskaźnik przyrostu naturalnego wynoszącego 1‰, wobec -0,3‰ rok wcześniej.

Na minus odnotowano saldo migracji, które wyniosło -3,4‰. Jednocześnie, zwiększyła się liczba mieszkańców powiatu poznańskiego. Łącznie, liczba całej aglomeracji poznańskiej, na którą składa się Poznań oraz 17 gmin powiatu, stale wzrasta i obecnie wynosi 914 tysięcy osób.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA