Podsumowano konsultacje społeczne "Wildecka Bimba"

Autor: AK fot. ZTM
REKLAMA

Podsumowano konsultacje społeczne dotyczące zmian na Wildzie, odnoszące się przede wszystkim do transportu publicznego w ramach projektu „Wildecka Bimba”. ZTM przeanalizował otrzymane od mieszkańców uwagi i uwzględnił kilka z nich w planach.

W ramach konsultacji przesłano 22 głosy drogą elektroniczną oraz 78 podczas spotkania konsultacyjnego. Dodatkowo, w czasie badań terenowych uzyskano opinie 214 pasażerów korzystających z przystanków w okolicach Rynku Wildeckiego.

Mieszkańcy pytali m.in. o zasady odbywania się ruchu rowerowego na ul. Wierzbięcice. W planowanym założeniu przyjęto, że część faktury jezdni zostanie pokryta innym kolorem. Nie będzie to jednak wydzielony pas rowerowy, ale optyczne zawężenie jezdni, które w połączeniu z ograniczeniem prędkości do 30 km/h ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa rowerzystów. Ze względu na wąską przestrzeń, nie będzie możliwe wyznaczenie tam drogi rowerowej.

Mieszkańcy wyrazili aprobatę dla planów zamontowania stojaków rowerowych wzdłuż ul. Wierzbięcice, a także budowy parkingu Bike&Ride przy Rynku Wildeckim. Poznaniacy apelowali o zaprojektowanie przejazdu rowerowego z ul. Górna Wilda do planowanej stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego, która ma zostać przeniesiona. Spółka zapewnia, że taka możliwość będzie analizowana.

Wiele uwag odniosło się do likwidacji miejsc parkingowych. Spółka zaznaczyła, że obecnie część kierowców parkuje w miejscach do tego nieprzeznaczonych, nielegalnie. Przypomniano także o konieczności dostosowania do wymogów prawnych, które mówią m.in. o odległości 10 metrów między miejscem parkingowym a przejściem dla pieszych. Zapewniono, że będzie analizowana możliwość wprowadzenia miejsc postojowych dla dostaw.

Mieszkańcy wnioskowali również o zwiększenie ilości zieleni miejskiej, zwłaszcza drzew. Planowane torowisko w ciągu ul. Wierzbięcice zostało zaprojektowane w formie zielonego torowiska, a więc z trawą z systemem nawadniającym. Niestety, posadzenie drzew, ze względu na warunki infrastrukturalne będzie bardzo trudne do zrealizowania, ale jest to propozycja, która będzie rozważana na dalszym etapie prac.

ZTM Poznań zgodziło się także z postulatami o zaprojektowania przejść dla pieszych przy każdym wlocie skrzyżowania oraz w miarę możliwości ich wynoszenie, w celu uspokojenia ruchu. Propozycja ta będzie analizowana w pracach projektowych.

Najwięcej emocji budziły lokalizacje przystanków. ZTM wyjaśniło, że pomysł anty-zatoki nie jest możliwy, ze względu na dużą ilość dojazdów do posesji i wjazdów do bram. Postulaty w zakresie lokalizacji przystanków w okolicach Rynku Wildeckiego były głównym tematem konsultacji. Choć większość mieszkańców zgadzała się z propozycją Rady Osiedla Wilda odnośnie przeniesienia, to głosy negatywne skłoniły ZTM do poszerzenia konsultacji o badania terenowe, podczas których pytano o konkretne rozwiązanie pasażerów korzystających z tramwaju w tym rejonie. Tu również większość poparła proponowane zmiany, a więc zlokalizowanie przystanków bezpośrednio w rejonie Rynku Wildeckiego.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA