Miasto znów nagrodzi prymusów. Trwa składanie wniosków

Autor: UMP (Lilia Łada/biuro prasowe), PG; fot.
REKLAMA

Dyrektorowie szkół, rodzice i opiekunowie nieprzeciętnie utalentowanych uczniów, to informacja skierowana do was. Do końca września trwa składanie wniosków o przyznanie „Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w nauce”.

Jak informuje urząd miasta, nagrody przyznawane są uczniom poznańskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy w danym roku szkolnym wykażą się szczególnymi osiągnięciami w nauce, natomiast w przypadku uczniów niezgłoszonych w poprzedniej edycji konkursu – również w poprzednim roku szkolnym.

Osiągnięcia brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków konkursowych to np. zwycięstwo w olimpiadzie tematycznej. Warunek jest jeden: muszą one być uzyskane poza szkołą.

Uprawnieni do zgłaszania ucznia są dyrektorzy szkół oraz rodzice i opiekunowie najzdolniejszych spośród młodych poznaniaków. Wnioski należy składać w sekretariacie Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania przy ul Libelta 16/20 do 30 września.

Urząd miasta podkreśla, że oprócz wniosku dyrektor musi dostarczyć także autocharakterystykę ucznia, zawierającą m.in. opis zainteresowań, osiągnięć i działań społecznych, informację o ocenach uzyskanych w danym roku szkolnym (wraz ze średnią ocen) oraz ewentualnie o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub maturalnego. Niezbędne są także kserokopie dokumentów poświadczających pozaszkolne osiągnięcia ucznia w danym roku szkolnym.

Wszystkie złożone materiały zostają przekazane Kapitule Nagrody Miasta Poznania. Kapituła przyznaje trzy stopnie „Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w nauce” oraz „Wyróżnienie Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w nauce”.

Rozstrzygnięcie konkursu następuje do dnia 20 listopada każdego roku. Wręczenie nagród następuje do dnia 15 grudnia danego roku.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie dostępnym w biuletynie informacji publicznej (przejdź na stronę).

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA