Pierwsza faza nietypowego projektu - zakończona

Autor: DP, KyN, fot. archiwum
REKLAMA

Młodzi przedsiębiorcy i mieszkańcy miasta, zajmujący się jego stroną kreatywną - to właśnie oni zostali wzięci pod lupę w ramach projektu „GEN-Y City”, realizowanego przez międzynarodowy zespół, którego Poznań jest liderem. Jakie będą wnioski z badania?

16-17 lutego odbyło się spotkanie kończące pierwszą fazę projektu "GEN-Y City - Get into the swing of the city!". Realizowana była ona od września 2015 roku przez Poznań, jako lidera projektu we współpracy z zagranicznymi miastami: Granadą (Hiszpania), Wolverhampton (Wielka Brytania), Kłajpedą (Litwa), Dyneburgiem (Łotwa) i Genuą (Włochy).

- "GEN-Y City - Get into the swing of the city!" jest projektem diagnostyczno-rozwojowym mającym przyczynić się do zanalizowania obecnej sytuacji młodych, kreatywnych przedsiębiorców, reprezentujących tak zwane "pokolenie Y" oraz do wypracowania efektywnych metod i środków ich wspierania. Pokolenie Y to typowi przedstawiciele "klasy kreatywnej", która jest niezbędna dla rozwoju i dobrobytu miasta w XXI wieku - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Miasta Poznania.

W spotkaniu kończącym pierwszą fazę projektu uczestniczyli dotychczasowi oraz nowi partnerzy. Do Poznania przyjechały delegacje miast, które wezmą udział w drugiej fazie: Torunia, Bolonii (Włochy), Coimbry (Portugalia), Kristiansand (Norwegia), Nantes (Francja) oraz Agencji Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Sabadell (Hiszpania). Uczestnikami byli też: Jim Sims, główny ekspert projektu, przedstawiciele Sekretariatu Programu URBACT, Krajowego Punktu Kontaktowego Programu URBACT oraz poznańskiej Lokalnej Grupy URBACT.

- Miasto Poznań dąży do tworzenia warunków sprzyjających działalności innowacyjnych firm, nie tylko w sensie prawnym czy administracyjnym, lecz także poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej miasta, rewitalizację i ożywienie centrum - zapewnia Iwona Matuszczak-Szulc, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta. Aktualizowana Strategia Rozwoju Miasta Poznania do 2030 roku  kładzie duży nacisk na wsparcie przedsiębiorstw kreatywnych.

Realizacji założeń projektu służy stworzenie w każdym z uczestniczących miast, międzysektorowych sieci. Łącząc młodych przedsiębiorców, sektor publiczny i organizacje społeczne mają służyć opracowaniu i wdrażaniu polityki wspierania branży innowacyjnej i kreatywnej. Dodatkowo w miastach tworzone są Lokalne Grupy URBACT, w skład których wchodzą przedstawiciele władz samorządowych, środowisk naukowych i kręgów biznesowych. Lokalne Grupy URBACT zajmują się opracowaniem katalogu propozycji rozwiązań lokalnych problemów, tak zwanego Lokalnego Planu Działania.

Pierwsza faza projektu została uwieńczona sukcesem. Dokonano wstępnej, lecz już dość dogłębnej analizy sytuacji młodych, kreatywnych przedsiębiorców w Poznaniu i miastach partnerskich. Zidentyfikowano podstawowe problemy i dokonano próby opracowania katalogu możliwych rozwiązań, co pozwala na konstruktywne przygotowania do drugiej fazy, która potrwa do marca 2018 roku.

- Celem drugiej fazy jest napisanie Lokalnego Planu Działania, który ma zostać zrealizowany w naszym mieście. Będą się w nim znajdować konkretne rozwiązania problemów, z którymi borykają się młodzi, kreatywni ludzie z pokolenia Y. Dzięki temu władze Poznania będą wiedziały, jakie działania podjąć, aby odpowiadać na potrzeby tych osób i tym samym wspierać różne nowoczesne przedsięwzięcia - wyjaśnia dyrektor Iwona Matuszczak-Szulc.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA