Uniwersytet SWPS: pierwszy prywatny uniwersytet w Polsce!

Autor: Aneta Wietrzyńska, fot. archiwum
REKLAMA
REKLAMA

Innowacyjność i odwaga w działaniu, a także dbanie o wysokie standardy kształcenia oraz badań naukowych - to najważniejsze wartości świadczące o jakości uczelni wyższych. A jedna z nich - SWPS - właśnie zyskała solidne potwierdzenie tego, że jakość oferowanego przez nią kształcenia jest na wysokim poziomie. Od 1 czerwca bowiem szkoła stała się tzw. uniwersytetem przymiotnikowym.

Nasza uczelnia istnieje już 19 lat i od samego początku stawiano na jakość oraz dbano o wysokie standardy pracy naukowej i standardy dydaktyczne hasłem "teorią w praktykę" – mówi Anna Zalewska, prof. Uniwersytetu SWPS, dziekan Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu. - Od początku nawiązywaliśmy też współpracę międzynarodową.

Od momentu powstania SWPS inwestuje w rozwój nauki i prowadzi projekty badawcze na najwyższym poziomie. Oprócz tego, przygotowuje studentów do wyzwań współczesnego rynku pracy poprzez udostępnianie im nowoczesnego kształcenia, opartego na badaniach o międzynarodowych standardach i wiedzy praktycznej.
- 19 lat pracy naukowej i dydaktycznej zaowocowało sukcesem, jakim jest otrzymanie przez SWPS statusu uniwersytetu – mówi Agnieszka Lewicka, zastępca dyrektora marketingu Uniwersytetu SWPS. - Teraz będziemy starali się budować swój model uniwersytetu.

Status uniwersytetu otrzymują wyłącznie te uczelnie, które łączą badania z dydaktyką na najwyższym poziomie. To świadectwo znakomitej jakości prowadzonych studiów oraz wybitnych osiągnięć naukowych.
- Szkoła wyższa może ubiegać się o zmianę nazwy uczelni na uniwersytet w momencie posiadania sześciu uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w co najmniej czterech dyscyplinach – wyjaśnia Anna Zalewska. - Uprawnienia nadawane przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów Naukowych uzyskują wyłącznie najlepsze uczelnie prowadzące działalność naukowo-badawczą na najwyższym poziomie. Poza tym, nazwa uniwersytet zawsze nadaje prestiż uczelni.

Potwierdzeniem wysokiej jakości dydaktyki i nauki SWPS jest zdobycie kolejnego uprawnienia doktorskiego. SWPS posiadając sześć uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w pięciu dyscyplinach (psychologii, kulturoznawstwie, socjologii, prawie i literaturoznawstwie) uzyskało możliwość zmiany nazwy na uniwersytet przymiotnikowy określający profil uczelni.
- Oficjalna nazwa uczelni brzmi SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. Natomiast w skrócie, czyli dla potrzeb zarówno ogólnej, jak i wizualnej komunikacji będzie to Uniwersytet SWPS – dodaje Agnieszka Lewicka.

Jak podkreślają pracownicy Uniwersytetu SWPS, silną pozycję uczelnia zawdzięcza przede wszystkim pasji do zdobywania wiedzy, odwadze i konsekwencji w zachowaniu najwyższej jakości kształcenia i badań.
- Zmiana nazwy uczelni odzwierciedla nasze działania – przekonuje dr Bartłomiej Wróblewski, dyrektor Instytutu Prawa Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu. - Należy mówić o tym, że trzeba odróżniać uniwersytety dobre i złe, a nie publicznie i prywatne. Nie tylko chcemy doścignąć uczelnie publiczne, ale nawet być lepszymi niż one. Mamy ambicje, aby tworzyć najlepsze kierunki studiów we wszystkich aspektach – od dydaktyki aż po organizację.

Co ciekawe, Uniwersytet SWPS oferuje praktyczne programy studiów dostosowane do wymagań dynamicznego rynku pracy, takie jak: psychologia, neurokognitywistyka, prawo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, psychokryminalistyka, komunikacja wizualna, grafika czy wzornictwo. Ponadto, uczelnia współpracuje z ponad tysiącem firm i instytucji, które umożliwiają studentom realizację praktyk, staży i zdobycie zatrudnienia jeszcze przed końcem nauki. Z kolei innowacyjne metody kształcenia oraz partnerskie relacje studentów i naukowców pozwalają im pracować wspólnie w multidyscyplinarnych zespołach, a także realizować nowatorskie projekty.
- Jestem przekonany, że psychologia na Uniwersytecie SWPS należy do tych wyróżniających się i najlepszych w Polsce, bo są to studia na wysokim poziomie, łączące teorię z praktyką – podkreśla Szymon Draheim, prof. Uniwersytetu SWPS, dyrektor Instytutu Psychologii Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu. - Dla nas ważne jest to, żeby dostarczać wiedzy, która jest wynikiem badań naukowych. Jeśli chodzi o psychologię, to oferujemy naszym studentom aż osiem specjalności, a w tym m.in. zdrowia, sądową, i kliniczną, która cieszy się największą popularnością.

Należy także zaznaczyć, że dydaktycy z Uniwersytetu SWPS nie tylko dzielą się ze studentami najnowszą wiedzą, ale też odkrywają ją wspólnie z nimi. Natomiast wyniki prowadzonych przez nich badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. W związku z czym można powiedzieć, że naukowcy uczelni odpowiadają na rzeczywiste potrzeby człowieka. I tak też neurokognitywiści wspierają rozwój mózgu, językoznawcy tłumaczą język urzędniczy, wrocławscy badacze angażują się w walkę z otyłością, psychologowie biznesu odkrywają mroczną stronę pieniądza, a psychologowie społeczni eliminują dyskryminację w szkołach.

Warto również odnotować, że o wysokim poziomie naukowym Uniwersytetu SWPS świadczą zdobywane kolejno uprawnienia doktorskie, habilitacyjne i najwyższe oceny parametryczne (A+). Co istotne, w 2014 roku naukowcy z Uniwersytetu SWPS zrealizowali 348 projektów w ramach dofinansowania NCN, NCBiR, a także FNP na kwotę prawie 30 mln złotych i 13 projektów europejskich ze środków EFS w ramach PO KL na kwotę ponad 23 mln złotych.

Swoją główną siedzibę Uniwersytet SWPS ma w Warszawie, natomiast w Poznaniu znajduje się jeden z czterech wydziałów zamiejscowych.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA