Poznańskie uczelnie zgarniają dofinansowanie z ministerstwa

Autor: Krzysztof Nowicki, fot. archiwum
REKLAMA

Aż 6 kierunków z poznańskich uniwersytetów otrzyma dotację projakościową z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To wyróżnienie przyznawane kierunkom studiów, których program został szczególnie wysoko oceniony.

Szczególne powody do zadowolenia ma Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, który uzyskał dofinansowanie projakościowe dla 3 kierunków: Informatyka i Ekonometria, Polityka Społeczna oraz Towaroznawstwo. To jeden z najlepszych wyników w kraju - istotny o tyle, że takie wyróżnienie otrzymało 20 kierunków z 16 uczelni w kraju.

Takim samym wynikiem 3 dofinansowanych kierunków może pochwalić się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, który jednak jest większy niż UEP. Na UAM doceniono Biofizykę, Filologię (wraz z Filologią Angielską) oraz Socjologię.

Przyznanie dotacji projakościowej nastąpiło w wyniku spełnienia przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni publicznych i niepublicznych następujących kryteriów:

- Prowadzenie kierunku, który uzyskał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) w ramach oceny programowej w latach 2012–2014.
W myśl postanowień ust. 14 załącznika nr 2 do powyższego rozporządzenia dotację przyznaje się przez okres trzech lat nie więcej niż dwudziestu pięciu podstawowym jednostkom organizacyjnym uczelni prowadzącym kierunek, który uzyskał ocenę wyróżniającą PKA w ramach oceny programowej, w okresie trzech lat poprzedzających rok podziału dotacji.
- Posiadanie kategorii naukowej A+ oraz A.
W związku z tym, iż liczba jednostek spełniających kryterium, o którym mowa w pkt 1, jest większa niż dwadzieścia pięć – zgodnie z ust. 15 załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia – Minister dokonując podziału dotacji, uwzględnia kategorię naukową jednostki naukowej.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA