WSL inspiruje nauczycieli logistyki

Autor: WSL
REKLAMA

Niemal 200 nauczycieli przedmiotów logistycznych z całego kraju spotkało się w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu na dorocznym Forum Nauczycielskim. IX edycja tego wydarzenia była okazją do wymiany doświadczeń dydaktycznych i wspólnego, kreatywnego poszukiwania rozwiązań najbardziej aktualnych problemów kształcenia logistycznego.

Wiodącym tematem tegorocznego Forum Nauczycielskiego był rozwój i promocja kierunku technik logistyk i technik spedytor w szkołach ponadgimnazjalnych. Nauczyciele przedmiotów zawodowych, zgłaszający kłopoty z naborem do klas logistycznych, mogli dowiedzieć się, jak komunikować się z młodymi ludźmi i wykorzystać szkolny potencjał by zainteresować kolejne roczniki gimnazjalistów.

Wyzwaniem dla dydaktyków są jednak nie tylko zmiany demograficzne i społeczne, ale także trwająca reforma kształcenia i egzaminowania zawodowego. Dlatego też, z ogromnych zainteresowaniem spotkało się wystąpienie Mariusza Brechelke - przedstawiciela Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Obok informacji, uzyskanych od Kierownika Wydziału Egzaminów Zawodowych, nauczyciele zdobyli zapewnienie o wsparciu Wyższej Szkoły Logistyki w rozwiązaniu bieżących problemów i zagospodarowaniu zapotrzebowania na merytoryczną pomoc.

Na potrzeby nauczycieli nie pozostaje obojętny także Instytut Logistyki i Magazynowania, przygotowując odpowiednie podręczniki i dodatkowe materiały dydaktyczne, w pełni zgodne z nową podstawą programową. O nowych publikacjach oraz innowacyjnych rozwiązaniach informatycznych mówili: Tomasz Janiak i Artur Olejniczak (ILiM) oraz Paweł Fajfer (WSL).

Forum Nauczycielskie służy nie tylko rozwiązywaniu bieżących problemów i dyskutowaniu nad aktualnym stanem logistycznej edukacji. Podczas spotkania, licznych rozmów czy warsztatów tematycznych powstają konstruktywne projekty, rodzą się idee i pomysły, które niejednokrotnie wyznaczają kierunek rozwoju kształcenia zawodowego.

Forum Nauczycielskie WSL jest organizowane od 2007 roku. Wyższa Szkoła Logistyki – organizator Forum, przyjęła rolę patrona techników logistycznych i spedycyjnych, stanowiąc ośrodek konsultacyjny i doradczy dla dydaktyków z całego kraju, jak i dla władz i instytucji oświatowych.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA