Edukacja to podróż...

Autor: MTP, fot. M. Piskorska
REKLAMA

... a przynajmniej tego zdania są organizatorzy dziewiętnastych już edycji Targów Edukacyjnych, które odbędą się w Poznaniu od 20 do 22 marca 2015. Dla gimnazjalistów, maturzystów i uczniów szkół średnich będzie to doskonała okazja do zdobycia wiedzy niezbędnej do podjęcia decyzji o dalszej drodze kształcenia. Z kolei dla nauczycieli to możliwość wymiany doświadczeń i poznania nowych trendów w edukacji.

Wybierz swoją przyszłość
Poznańskie Targi Edukacyjne to największe tego typu wydarzenie w kraju co roku odwiedzane przez ponad 30.000 osób. To jedyna w Polsce impreza wystawiennicza, prezentująca  tak szeroką ofertę polskich i zagranicznych szkół, której towarzyszy tak bogaty i różnorodny program konferencji. W tegorocznej edycji targów udział weźmie około 340 wystawców, w tym blisko 260 placówek edukacyjnych - publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych, oraz innych instytucji dydaktycznych, działających na różnych poziomach nauczania i w różnych obszarach edukacyjnych. Na targach nie zabraknie oferty zajęć dodatkowych: plastycznych, kulturalnych oraz kursów językowych. Będzie można również skorzystać ze wskazówek poradni psychologiczno–pedagogicznych.

Może jednak najpierw zawód?
Czy kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym z myślą o przyszłych studiach, czy może już teraz zadbać o zdobycie zawodu? Na to pytanie będą musieli wkrótce odpowiedzieć sobie gimnazjaliści. Coraz częściej specjaliści od rynku pracy zwracają uwagę na wysokie bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych i coraz większe braki fachowej kadry zawodowej. Okazją do przyjrzenia się ofercie kształcenia zawodowego będzie przestrzeń Aleja Zawodów, na której odbywają się specjalne pokazy umiejętności uczniów szkół zawodowych, między innymi: samochodowej, budowlanej, gastronomicznej, spożywczej, elektrycznej, odzieżowej i poligraficznej.  

Bogata oferta dla maturzystów
Abiturienci stoją przed decyzją, od której w dużym stopniu zależy ich późniejsza zawodowa przyszłość. Zebrane na Targach Edukacyjnych informacje o ofercie edukacyjnej szkół policealnych i uczelni pomoże im dokonać tego trudnego wyboru w oparciu o dane z pierwszego źródła. Wśród wystawców jest 60  uczelni, w tym prawie wszystkie szkoły wyższe z Poznania, a także liczna reprezentacja uczelni z innych rejonów Polski, m.in. uniwersytety ze Szczecina, Torunia, Olsztyna, Warszawy, Wrocławia i Zielonej Góry, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy z Bydgoszczy, politechniki z Gdańska i Wrocławia oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny ze Szczecina i Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu. Na młodzież zainteresowaną karierą w żegludze na targach czekać będą przedstawiciele Akademii Morskich w Gdyni i w Szczecinie. Na targach obecne będą również stoiska  20 szkół policealnych.

Pomyśl o studiach za granicą
Na Targach Edukacyjnych swoją ofertę zaprezentują szkoły wyższe z Wielkiej Brytanii, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Szwajcarii i Włoch. Uczniów może zainteresować seminarium „Studia w Anglii. Zawody przyszłości - warsztaty kariery międzynarodowej dla kreatywnych”. Podczas tego wydarzenia będzie można dowiedzieć się, jak wybrać jeden z 39 tysięcy kierunków studiów dostępnych w Anglii. Strategie, trendy, procedury aplikacji na studia w Anglii przedstawią uczestnikom warsztatów wykładowcy brytyjskich uczelni. Podobne wydarzenie poświęcone będzie możliwościom studiowania w Holandii.
Na stoisku konsultacyjnym programu ERASMUS+ będzie można uzyskać informacje na temat zasad funkcjonowania programów międzynarodowych wymian studenckich.  Program Erasmus+ umożliwia zagraniczne wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych. Na stoisku będzie można dowiedzieć się, jakie warunki trzeba spełnić i jak wypełnić wnioski, aby skorzystać z dobrodziejstw programu.

Eko Forum
Już po raz szósty w ramach Targów Edukacyjnych odbędzie się ekspozycja Eko Forum, w której uczestniczą instytucje państwowe i samorządowe oraz organizacje pozarządowe z terenu Wielkopolski działające w obszarze ochrony środowiska. Celem przedsięwzięcia jest edukacja ekologiczna młodzieży oraz przedstawienie bogatej oferty dydaktycznej podmiotów uczestniczących w wystawie. Eko Forum stanowić będzie miejsce niecodziennych pokazów i warsztatów, nie zabraknie również gier, konkursów i wystaw fotograficznych. Elementem Eko Forum będzie debata „Ekologiczny Kącik Matrymonialny, czyli znajdź partnera do projektu edukacyjnego”.

Innowacyjne wyposażenie szkół i przedszkoli
Ekspozycję Targów Edukacyjnych wzbogaci również Salon Wyposażenia Szkół i Przedszkoli. Oferta dla placówek przedszkolnych będzie prezentowana w ramach salonu po raz pierwszy. Wśród wystawców są wiodący producenci i dystrybutorzy wyposażenia placówek szkolnych i przedszkolnych. Firmy uczestniczące w targach przedstawią np.: interaktywne, ergonomiczne panele edukacyjne, pomoce zachęcające dzieci do rozwijania przestrzennego i logicznego myślenia, klocki pozwalające na tworzenie własnych niepowtarzalnych konstrukcji, pudełka i pojemniki z lupami do obserwacji owadów, lupy, lornetki, mikroskopy, globusy, mapy, zestawy zwierząt i roślin, stacje pogody, modele planet i układu słonecznego, materiały przydatne w realizacji tematów związanych z uczuciami, emocjami, poczuciem bezpieczeństwa w domu i na drodze, pomoce do nauczania języka obcego w przedszkolu oraz kreatywne materiały plastyczne dla całej grupy. Na targach zobaczyć będzie można także innowacyjne elementy wyposażenia placów zabaw, domki na drzewie i labirynty, meble i kompleksowe wyposażenie umożliwiające ciekawą aranżację sal, cyfrowe pióro i cyfrowy papier nutowy, oprogramowanie do interaktywnej wizualizacji i analiz oraz zdroje wody pitnej. Więcej na www.wyposazenieszkoly.pl   

Dwa dni konferencji
Tradycyjnie Targom Edukacyjnym towarzyszy bogaty program konferencji skierowanych nie tylko do pedagogów i nauczycieli, ale również osób nie związanych bezpośrednio ze szkolnictwem (np. rodziców). W tym roku odbędą się 54 seminaria – w tym ponad 30 przygotowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu i dotyczących innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych w dziedzinie matematyki, nowych technologii, dziedzin humanistycznych, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz innych.
Targi zainauguruje konferencja dla dyrektorów gimnazjów „Zapewnienie uczniom gimnazjów podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych od roku szkolnego 2015-2016” organizowana przez ODN w Poznaniu na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i z udziałem jego przedstawicieli. W jej trakcie omówione zostaną zasady ustalania szkolnego zestawu programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, kwestie związane z dotacją celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz projekt e-podręcznik i portal Scholaris.
Spośród licznych konferencji skierowanych do dyrektorów i nauczycieli przedszkolnych jedna poświęcona będzie nauczaniu języka obcego w przedszkolu. Jej celem jest przedstawienie nowych przepisów w zakresie obowiązkowej nauki języka obcego w przedszkolu oraz prezentacja ciekawych rozwiązań metodycznych w zakresie przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym.

Wybrane konferencje, które mogą zainteresować nie tylko nauczycieli:
Tutoring - mentoring – coaching to konferencja skierowana do nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, podczas której mowa będzie o możliwościach wykorzystania coachingu w systemie edukacji. Zaprezentowany zostanie coaching jako metoda pracy z uczniem, zasady skutecznego coachingu, model rozmowy coachingowej oraz wykorzystanie  elementów  coachingu w systemie oświaty.
Podczas konferencji „Edukacja włączająca szansą dla dziecka, rodziców, szkoły” rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz zainteresowani tematem nauczyciele (szczególnie klas integracyjnych i specjalnych) zapoznają się z ideą edukacji włączającej. Specjaliści przedstawią różnice między integracją a edukacją włączającą dzieci zagrożonych wykluczeniem z powodu niepełnosprawności, w tym upośledzenia umysłowego oraz omówią proces włączania dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do edukacji w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. Zaprezentowane zostaną także przykłady dobrych praktyk.
Celem konferencji „Technologie informacyjno-komunikacyjne w dydaktyce szkolnej” jest upowszechnienie stosowania nowoczesnych rozwiązań komputerowych w procesie edukacji. Paneliści przedstawią m. in. wyzwania stojące przed nauczycielem XXI wieku, spróbują rozwiać mity dotyczące wpływu technologii cyfrowych na rozwój emocjonalny i edukację dziecka i odpowiedzą na pytanie, czy Internet i komputer uzależniają.
Uczniowie klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także pedagodzy i nauczyciele zostali zaproszeni na konferencję organizowaną we współpracy z Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu „Młodzież z pasją – profilaktyka rówieśnicza”. Jej celem jest promowanie wśród młodzieży aktywności i życia bez uzależnień oraz stworzenie koalicji na rzecz bezpieczeństwa. Głównym punktem programu jest spektakl profilaktyczny „SEKRET” poznańskiej grupy PAT oraz prezentacja ogólnopolskiego programu „Profilaktyka a Ty”. Podczas tego wydarzenia przedstawiona zostanie oferta edukacyjna klas o profilu policyjnym oraz ciekawe i bezpieczne formy aktywności młodzieżowej.

Książka dla Dzieci i Młodzieży
Równolegle w tym samym kompleksie pawilonów odbędą się renomowane targi Książka dla Dzieci i Młodzieży - ważne wydarzenie kulturalne, łączące zabawę z promocją czytelnictwa kształtującego dziecięcą wyobraźnię i wrażliwość. Podczas tych targów zaprezentowane zostaną nowości wydawnicze a autorzy i ilustratorzy podpisywać będą książki. Odbędą się także  liczne warsztaty dla dzieci i młodzieży. Szczegółowe informacje  na stronie www.targiksiazki.pl.

Zwiedzanie
Targi Edukacyjne można zwiedzać w dniach:
20-21 marca 2015 r. w godzinach: 10.00-18.00,
22 marca 2015 r. w godzinach: 10.00 – 16.00.
Salon Wyposażenia Szkół i Przedszkoli można zwiedzać w dniach 20-21 marca 2015 r. w godzinach: 10.00-18.00.

Wstęp na targi jest bezpłatny.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA