Prezes UKE i Inea SA przegrywają spór z PSM "Winogrady" w SOKIK

Autor: PSM Winogrady, el, fot. archiwum
REKLAMA

2 lutego Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie wydał wyrok uchylający decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 27.06.2014 r. w sprawie przedłużenia umów, które miały umożliwiać firmie Inea korzystanie z sieci PSM „Winogrady” przez dodatkowe dwa lata.

Na rozprawie PSM "Winogrady" była reprezentowana przez Pawła Suchorskiego (kierownika WTvK) oraz adwokata p. Andrzeja Spychałę. W rozprawie brali udział także pełnomocnicy prezesa UKE oraz firmy Inea.

Oto komunikat PSM Winogrady w tej sprawie:
"Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek PSM "Winogrady" i wydał rozstrzygnięcie merytoryczne już na pierwszej rozprawie. W trakcie rozprawy decyzja prezesa UKE została poddana przez PSM "Winogrady" druzgocącej krytyce ze względu na szereg niezależnych od siebie wad tej decyzji. Jako jaskrawy, prosty przykład jednej z tych wad można wskazać fakt, że decyzja prezesa UKE – co jest w niej kilkakrotnie wspomniane – w ogóle „nie dotyczy kanałów transmisyjnych”, które jednak firma Inea dotąd użytkuje, powołując się na decyzję prezesa UKE.

Ponadto w trakcie rozprawy wyszło na jaw, że firma Inea wystąpiła do prezesa UKE o korzystanie z sieci PSM "Winogrady" przemilczając, że na osiedlu Na Murawie od 2013 r. posiada już własną sieć.

W ustnym uzasadnieniu Sąd Okręgowy w Warszawie potwierdził zasadność odwołania PSM "Winogrady". Prezes UKE oczywiście nie miał podstaw do wydania decyzji, a w materiale sprawy zabrakło ustaleń i dowodów na to, żeby spełnione zostały przesłanki do ingerowania we własność PSM "Winogrady" i jej działalność gospodarczą.

Mamy nadzieję, że firma Inea przyjmie ten wyrok do wiadomości i wyciągnie z niego wnioski, o których rzetelnie poinformuje swoich abonentów. Zwracamy jednocześnie uwagę, że Sąd Apelacyjny w Poznaniu w dniu 5.12.2014 r. oddalił wniosek firmy Inea o zabezpieczenie jej rzekomego roszczenia do korzystania z kanałów transmisyjnych. Jest to już kolejne orzeczenie sądu powszechnego potwierdzające, jaki jest rzeczywisty stan prawny. W związku z tym ewentualne odmienne komunikaty ze strony firmy Inea i powiązanych z nią mediów należy przyjmować z dużą dozą krytycyzmu.

Podkreślamy, że na dotychczasowych działaniach firmy Inea tracą abonenci usług telewizyjnych PSM "Winogrady", których rozwój został zablokowany i obciążony dodatkowymi kosztami, z uwagi na załamanie wieloletniego planu rozwoju tych usług. Powyższe orzeczenia i jasność sytuacji prawnej skłaniają PSM "Winogrady", by w poczuciu odpowiedzialności za dobro wspólne, jakim jest lokalna Winogradzka Telewizja Kablowa, chronić interes ponad 16 tys. jej abonentów poprzez przywrócenie kanałów transmisyjnych zajmowanych przez firmę Inea".

Inea zapowiada złożenie apelacji od wyroku SOKIK, a w najbliższych miesiącach planuje rozpoczęcie budowy własnej sieci światłowodowej na terenie PSM „Winogrady”.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA