Poznań wywalczył pieniądze na remont i doposażenie ośrodka przy Mogileńskiej

Autor: UMP, el, fot. archiwum
REKLAMA

17 282 050 złotych - tyle pieniędzy udało się wywalczyć Poznaniowi na dofinansowanie przebudowy filii Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej, która mieści się w Owińskach.

Pełna nazwa projektu to „Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie-Filia ZOLiRM w Owińskach”. Pieniądze udało się uzyskać z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Cały projekt jest wart 21 602 563 złotych, dofinansowanie stanowi więc większość kwoty, która jest niezbędna na remont.

- Poznań jest miastem stale szukającym dodatkowego finansowania swoich projektów. Ich jakość oceniana jest bardzo wysoko, stąd udaje się nam zyskiwać wsparcie z bardzo różnych źródeł. Wiele gmin zazdrości nam tej skuteczności – zaznacza prezydent Ryszard Grobelny.

W ramach konkursu na poprawę i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych złożono w sumie 585 wniosków z całego kraju. 456 aplikacji przeszło pozytywnie ocenę formalną i zostało poddanych ocenie merytoryczno-technicznej. Łącznie 398 wniosków uzyskało wymaganą w dokumentacji konkursowej punktację, z czego 37 zostało rekomendowanych do dofinansowania i wpisanych na listę rankingową, a kolejnych 361 umieszczono na liście rezerwowej. Projekt z Poznania uzyskał 130 punktów, co dało mu 21. miejsce na liście rankingowej i rekomendację do dofinansowania.

Beneficjentem pieniędzy jest Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42, dla którego organem prowadzącym jest miasto Poznań, a przedmiotem projektu - przebudowa budynku Filii Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej, Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Owińskach. Dzięki uzyskanym pieniądzom uda się przebudować obecny budynek i rozbudować go o dodatkowe skrzydło z nowymi salami dla chorych. Ośrodek zostanie także doposażony w niezbędny sprzęt służący procesom leczenia i rehabilitacji pacjentów.

Dzięki tym pieniądzom będzie można zrealizować także wiele działań nieinwestycyjnych, ale wspierających terapię, na przykład muzykoterapię, dogoterapię czy terapeutykę poprzez teatr, oraz dodatkowe szkolenia dla personelu, by mógł on podnosić swoje kwalifikacje.

Dodatkowo w ramach zadania nastąpi uporządkowanie istniejącej przestrzeni obejmującej między innymi remont chodników, korektę dojazdu oraz utworzenie parkingu dla odwiedzających chorych rodzin. Przebudowany budynek będzie w pełni przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA