Ostatnie dotacje dla firm z Wielkopolski

Autor: dobocom, el, fot. dobocom
REKLAMA

Na wielkopolskich przedsiębiorców czeka doskonała okazja do pozyskania finansowania na inwestycje. W najbliższych tygodniach uruchomiony zostanie dodatkowy konkurs do Działania 1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO). Do zdobycia jest nawet 200 tys. zł dotacji na realizację innowacyjnych projektów.

To jeden z ostatnich konkursów, które odbędą się jeszcze w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Z kolei na środki z nowego budżetu unijnego trzeba poczekać co najmniej do ostatniego kwartału bieżącego roku. Warto więc spróbować swoich sił, tym bardziej, że jak podkreślają eksperci, warunki przyznawania dotacji mogą się niedługo zmienić.
– Obecnie przedsiębiorcy mogą liczyć na zwrot 60 proc. kosztów poniesionych w ramach przeprowadzanej inwestycji. Natomiast w konkursach z nadchodzącego budżetu udział wsparcia z UE zmniejszy się w Wielkopolsce o 15 punktów procentowych – podkreśla Paulina Puchalska, konsultantka w firmie ECDF.

Działanie 1.1 WRPO skierowane jest do wielkopolskich mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających nie więcej niż 10 pracowników i działających na rynku maksymalnie do dwóch lat. Wsparcie musi dotyczyć inwestycji, dzięki której wdrożone zostaną na rynek innowacyjne produkty czy usługi. Realizacja takich projektów przekłada się wzbogacenie oferty firmy, a co za tym idzie - wzrost jej konkurencyjności. Największe szanse mają przy tym inwestycje zawierające rozwiązania z zakresu nowych technologii oraz ochrony środowiska.

Wymagany poziom innowacyjności i stawiane wnioskodawcom wymogi nie są przy tym aż tak wysokie, jak w przypadku konkursów ogólnopolskich.
– Działanie to cieszy się dużą popularnością wśród przedsiębiorców z wielu branż. Często korzystają z niego firmy produkcyjne i działające w obszarach związanych z przemysłem i budownictwem. Jednak wśród beneficjentów znajdują się także restauracje i przedsiębiorstwa działające w branży gastronomicznej, gabinety medyczne i kosmetyczne czy warsztaty samochodowe – mówi Paulina Puchalska.  

Za uzyskane z Działania 1.1 WRPO fundusze można kupić środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Wszystkie poniesione koszty muszą jednak dotyczyć wdrożenia innowacyjnych rozwiązań przedstawionych w projekcie. Najczęściej dotacje przeznaczane są na nabycie maszyn, urządzeń, narzędzi, oprogramowania oraz innego rodzaju sprzętu technicznego i technologicznego.

Ze względu na wymogi i kryteria oceny stosowane w ramach tego rodzaju wsparcia z UE, jest to doskonała szansa dla niewielkich podmiotów o stosunkowo krótkiej historii działalności, aby przyspieszyć rozwój przedsiębiorstwa i uatrakcyjnić jego ofertę. Ponadto Działanie 1.1 WRPO umożliwia pozyskanie funduszów w wysokości nawet 200 tys. zł, przy zapewnieniu 40 proc wkładu własnego. Ta kwota powinna być jednocześnie wystarczająca na przeprowadzenie inwestycji, jak i nie przeciążać nadmiernie budżetu firmy.

Warto jednak pospieszyć się z decyzją o złożeniu wniosku. Chociaż termin rozpoczęcia naboru nie jest jeszcze dokładnie określony, ogłoszenie konkursu powinno nastąpić pod koniec czerwca. Ze względu na to, że jest to jedna z ostatnich szans na pozyskanie dofinansowania w najbliższym czasie, można spodziewać się dużej konkurencji. Wsparcie otrzymają tylko najlepiej przygotowane wnioski, które nie stracą zbyt wielu punktów przy ocenie według przyjętych kryteriów.
 

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA