Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa z Polską

Autor: UMWW, el, fot. archiwum
REKLAMA
REKLAMA

Umowa Partnerstwa to kluczowy dokument dotyczący planu wydatkowania funduszy unijnych dla Polski na lata 2014-2020 - także i dla Wielkopolski. Tym samym Polska jako jedno z pierwszych państw w Europie zakończyła negocjacje tego strategicznego dokumentu. W ramach unijnej polityki spójności nasz kraj otrzyma 82,5 mld euro.

- Cieszę się, to znakomita wiadomość również dla Wielkopolski, bo zatwierdzenie Umowy Partnerstwa oznacza zielone światło dla negocjacji z Komisją Europejską Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – mówi Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. - Dokument przekazałem do Brukseli  w kwietniu tego roku, a jego zatwierdzenia spodziewamy się na jesieni. Wielkopolska w ciągu kolejnych siedmiu lat otrzyma z budżetu Unii Europejskiej 2 447,9 mln euro, które planujemy wydać przede wszystkim na poprawę konkurencyjności i spójności województwa, tj. realizację wszystkich ważnych elementów dla jego rozwoju.

Umowa otwiera drogę do inwestycji na łączną kwotę 77,6 mld euro w ramach funduszy polityki spójności w okresie 2014-2020 (według cen bieżących, włączając finansowanie w ramach europejskiej współpracy terytorialnej). Jest to największy krajowy przydział środków ze wszystkich 28 państw członkowskich UE. Ponadto na rozwój obszarów wiejskich Polska otrzyma 8,6 mld euro, które mają być zainwestowane w gospodarkę realną.

W ciągu 10 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne przyczyniły się do znacznego rozwoju w całym kraju oraz odegrały kluczową rolę w zapewnieniu wzrostu gospodarczego w okresie kryzysu. Przyczyniły się one do powstania ponad 43 tys. nowych miejsc pracy. Ponad 3,2 mln osób korzysta z lepszego transportu miejskiego, setki tysięcy osób uzyskało dostęp do czystej wody, a w celu lepszego połączenia różnych regionów kraju wybudowano lub zmodernizowano prawie 6 tys. km dróg.

W obecnym okresie programowania (2014-2020) europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne będą opierały się na tym sukcesie. Inwestycje w ramach polityki spójności będą wspierać badania i innowacje, MŚP oraz zapewnienie łączy szerokopasmowych dla każdego gospodarstwa domowego i przedsiębiorstwa. Pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności Polski i doprowadzi do powstania wielu nowych miejsc pracy o wysokiej jakości. Ponadto plany związane ze znaczą modernizacją sieci elektroenergetycznych oznaczają ograniczenie uzależnienia energetycznego. Jednym z priorytetów inwestycji będzie rozwój zrównoważonego transportu miejskiego i kolejowego w celu lepszego połączenia i przekształcenia polskich miast, a także zapewnienia wyższej jakości życia i zredukowania poziomu emisji.
 

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA