Naramowice się zmieniają

Autor: Anna Wachowska-Kucharska, el, fot. archiwum
7
REKLAMA

Choć nadal brakuje rozwiązań komunikacyjnych dla tej części Poznania to Rada Osiedla Naramowice dba (dzięki posiadanym środkom) o realizację znacznej części potrzeb mieszkańców. Ze środków rady ruszyła modernizacja ul. Błażeja - powstanie spory odcinek chodnika oraz progi zwalniające ponieważ mieszkańcy podkreślali problem bezpieczeństwa. Także w tym roku zostaną umieszczone wzdłuż ulicy ławki, a ZDM, ze środków RO, dokona nasadzeń krzewów i drzew.

Rada Osiedla finansuje również inwestycje w  małą architekturę przy ulicy Sarmackiej, Macieja Rataja oraz nasadzenia przy ul.Naramowickiej w okolicy ulicy Bolka. Także w tym roku z naszych pieniędzy zostanie wykonany fragment chodnika przy ul. Naramowickiej między ul. Rubież, a ul. Bolka.

Zwróciliśmy się także do prezydenta o przekazanie w zarząd Radzie Osiedla lub Zarządowi Zieleni Miejskiej działki miejskiej. Uważamy, że na tym terenie potrzebny jest zgodnie z wolą mieszkańców otwarty dla wszystkich plac zabaw. Finansowania tej inwestycji zobowiązał się prywatny inwestor budujący mieszkania na Naramowicach.

Wraz z mieszkańcami, rodzicami dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Naramowic założyliśmy stowarzyszenie na rzecz edukacji na Naramowicach. Głównym celem stowarzyszenia jest budowa gimnazjum (ale także rozbudowa naramowickich placówek oświatowych – szkół, w których nauka odbywa się dwuzmianowo).  Na terenie Naramowic miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przewidują tereny pod inwestycje oświatowe. Uważamy że ws. edukacji nie można pozwolić na takie zaniedbania, jakie zgotował nam prezydent w dziedzinie komunikacji.  Sprawa szkół leży w kompetencjach gminy – jest to zadanie celowe przekazane przez ustawodawcę. Budowa i prowadzenie publicznego gimnazjum należy do obowiązków miasta.

Nawiązaliśmy kontakt z Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM, którego siedziba znajduje się przy ul. Rubież. Park potwierdza, że mógłby zostać partnerem takiej inwestycji jak gimnazjum. Zależy nam na tym, aby była to dobra placówka, która będzie miała w swojej ofercie zajęcia, również pozalekcyjne, o ciekawej tematyce z dziedziny, którą zajmuje się PNT, m.in. Laboratorium Wyobraźni.

Mieszkańcy wraz z radnymi osiedla zakładają także Stowarzyszenie dla Naramowic, którego celem jest pozbycie się nielegalnych wysypisk śmieci, reklam szpecących Naramowice, organizowanie spotkań integrujących lokalną społeczność, stworzenie przestrzeni do dyskusji i generatora pomysłów – drugie już spotkanie odbędzie się 10 kwietnia o godz. 18.30 w ZSP nr 1 na os. Łokietka. Planujemy kontynuację ubiegłorocznego cyklu spotkań wakacyjnych: Kino Plenerowe na Naramowicach w Motylarni.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA