Czy będą nowe bloki na Chartowie?

Autor: Rada Osiedla Chartowo, fot. archiwum
REKLAMA

W ubiegłym tygodniu Rada Osiedla Chartowo otrzymała pismo z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z prośbą o zaopiniowanie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Rusa” w Poznaniu. Rada na sesji w środę 9 kwietnia będzie opiniowała zgłoszoną propozycję.

Z wnioskiem o zmianę planu wystąpił właściciel działek, położonych na terenie dawnego Domu Nauczyciela przy ul. Chartowo. Zgłosił propozycję zmiany zapisów na tym terenie z zabudowy usługowej na zabudowę usługową lub mieszkaniową wielorodzinną.

- Osobiście będę namawiał radnych osiedlowych do wyrażenia stanowczego sprzeciwu wobec propozycji umieszczenia w planie dodatkowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - mówi Wojciech Chudy, przewodniczący Rady Osiedla Chartowo. - Warto przypomnieć, że miejscowe plany w naszej dzielnicy zostały wywołane w szybkim tempie z uwagi na ogromny sprzeciw mieszkańców wobec dodatkowej, niechcianej zabudowie mieszkaniowej. Trudno w takiej sytuacji oczekiwać, że radni osiedlowi przychylą się do takiej propozycji.

Obecnie zapisy miejscowego planu umożliwiają budowę na tym terenie obiektu usługowego od 4 do 6 kondygnacji nadziemnych do 25 metrów.
- Są w pewnym sensie propozycją kompromisową, zaproponowaną przez MPU i przyjętą przez radę miasta - zauważa przewodniczący. - Z jednej strony wpisują się w oczekiwania społeczności lokalnej przez uniemożliwienie zabudowy mieszkaniowej, a z drugiej nie przekreślają aspiracji właściciela do inwestowania na swoim terenie. Dlatego niezrozumiałe wydają się pretensje właściciela nieruchomości o zapisach miejscowego planu, utrudniających zabudowę terenu. Jestem przekonany, że rada osiedla jednoznacznie sprzeciwi się propozycji zmiany zapisów w planie. Liczę też, że Miejska Pracownia Urbanistyczna i prezydent miasta poprą nasze stanowisko.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA