REKLAMA: Zadbaj o sprzęt z Kärcher

Autor: AM
REKLAMA

Najlepszą metodą sprawnego i skutecznego czyszczenia oraz konserwacji pojazdów i maszyn w branży motoryzacyjnej i transportowej jest mycie wysokociśnieniowe. Technologia ta wymaga odpowiednich urządzeń o parametrach pracy dobranych optymalnie pod kątem rodzaju i intensywności zabrudzeń czy typu czyszczonych pojazdów i maszyn.

Czynniki mechaniczne…
Na skuteczność czyszczenia wysokociśnieniowego wpływają m.in. czynniki mechaniczne. Na wartość ciśnienia, z jakim strumień wody uderza w czyszczoną powierzchnię (tzw. ciśnienie udaru) wpływają: ciśnienie robocze, wytwarzane przez urządzenie i wydatek wody, kąt natarcia, odległość od czyszczonej powierzchni dyszy i jej rodzaj.
Woda w technologii wysokociśnieniowej jest nośnikiem ciśnienia, temperatury i środka czyszczącego. Duży wydatek wody gwarantuje wysokie ciśnienie udaru. W profesjonalnym czyszczeniu powinien mieścić się w przedziale od 750 do 1200 l/h, a nawet 3000 l/h przy pracy z większą ilością lanc.
Jeśli kąt natarcia ma wartość 0º (strumień punktowy wody) i siła udaru ma wartość maksymalną, myjka wysokociśnieniowa jest w stanie usunąć uporczywe zabrudzenia. Kształt strumienia pozwala jednak na wyczyszczenie w krótkim czasie jedynie niewielkiej powierzchni. Z kolei przy kącie 90° i  sile udaru o wartości minimalnej, możliwe jest wyczyszczenie dużych powierzchni niewielkich zabrudzeń. Dla uzyskania optymalnego efektu czyszczenia decydująca jest odległość dyszy wysokociśnieniowej od czyszczonego obiektu - rekomendowana odległość wynosi od 10 do 30 cm.
Dla skuteczności mycia istotne jest stosowanie urządzeń wysokociśnieniowych o wysokim wydatku wody lub dysz formułujących kształt strumienia o większych kroplach. W takim przypadku sprawdzają się dysze Power, pozwalające zwiększyć ciśnienie udaru nawet o 40% w stosunku do dysz konwencjonalnych. Za formowanie rodzaju strumienia odpowiedzialny jest kształt otworu dyszy. Bardzo wysokie ciśnienie udaru oraz skuteczność czyszczenia przy ograniczonej wydajności powierzchniowej zapewnia strumień punktowy, strumień płaski gwarantuje wysoką wydajność powierzchniową, lecz nie zapewnia odpowiedniej skuteczności czyszczenia, zaś strumień rotacyjny łączy wysokie ciśnienie z wysoką skutecznością czyszczenia i wysoką wydajnością powierzchniową (nie powinien być stosowany na wrażliwych powierzchniach).
…i fizyko-chemiczne
Nie do przecenienia dla skuteczności mycia są jednak także czynniki fizyko-chemiczne. Wspomagające działanie środków czyszczących jest zależne od temperatury i czasu ich działania. Zwykle wynosi on zaledwie ułamki sekund (przy koncentracji środków od 0,2 do 4%), nawet jeśli proces spłukiwania do czysta trwa kilka minut. Jeśli wskazany jest dłuższy czas działania środka czyszczącego, niezbędne jest zwiększenie jego koncentracji. Gdy brud jest szczególnie uporczywy, do jego usunięcia dobrze jest zastosować żel lub pianę aktywną, które z racji swej konsystencji nie spływają, a tym samym dłużej pozostają na powierzchni.
Procesy chemiczne przebiegają szybciej w wyższej temperaturze, która skraca czas czyszczenia o nawet 40-60%. Mocno osadzone tłuszcze są rozpuszczane i w postaci upłynnionej odrywane i usuwane, a wspomagane jest emulgowanie olejów i tłuszczy. Dodatkowo powierzchnia czyszczona jest podgrzewana, co przyspiesza jej schnięcie. Czyszczenie gorącą wodą jest wymagane m.in. przy usuwaniu konserwacji antykorozyjnej, smarów i fosfatowaniu wysokociśnieniowym. Wysokociśnieniowe urządzenia z podgrzewaniem wody umożliwiają pracę w trybie pary (woda jest podgrzewana do około 150°C, przy rozprężeniu temperatura przy dyszy wynosi 100°C – pozostające ciepło pozwala przejść części podgrzanej wody w stan pary w około 10%). Zarówno strumień gorącej wody pod ciśnieniem, jak i pary, mają bardzo dobre właściwości myjące i spłukujące.
Etapy mycia
Pierwszą czynnością jest tzw. prespreying, czyli spłukanie karoserii wodą urządzeniem wysokociśnieniowym w celu usunięcia wszelkich cząstek mechanicznych, np. piasku. Kolejna faza mycia obejmuje spryskanie pojazdu i maszyn aktywną pianą lub środkiem pieniącym za pomocą pianownicy, przy czym należy pamiętać o zasadzie od dołu do góry, a następnie spłukiwania jej przy pomocy wody pod wysokim ciśnieniem.
Jeśli chodzi o mycie silnika (nie jest zalecane mycie nowoczesnych jednostek z dużą ilością elektroniki), należy rozpocząć od zabezpieczenia elementów, do których nie powinna dostać się woda, po czym silnik spryskuje się środkiem czyszczącym, który ma na celu usunięcie oleju smaru oraz innych zabrudzeń. Aby umyć silnik z dołu należy użyć lancy do mycia podwozi, a następnie myte powierzchnie spłukać za pomocą myjki wysokociśnieniowej z gorącą wodą.
Po wykonaniu mycia nadwozia, nakładany jest wosk, który posiada m.in. funkcję zabezpieczającą lakier przed drobnymi zarysowaniami oraz ułatwia kolejne mycie pokrytych woskiem powierzchni. Z kolei hydropiaskowanie jest metodą oczyszczania powierzchni z najbardziej uporczywych zabrudzeń np. odrdzewiania maszyn. Polega to na skierowaniu na powierzchnię czyszczoną wody pod wysokim ciśnieniem z domieszką np. ścierniwa Kärcher dostępnego w różnych gradacjach. Po procesie hydropiaskowania można przeprowadzić proces fosfatowania, czyli czasowego zabezpieczenia powierzchni stalowych przed korozją, które wykonywane jest za pomocą środka czyszcząco-fosfatującego RM 47 lub RM 48 oraz urządzenia wysokociśnieniowego z podgrzewaniem wody.

Więcej informacji na stronie www.karcher.pl

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA