Wielkopolska z ratingami A, A- oraz AA+

Autor: UMWW, el, fot. archiwum
REKLAMA

Fitch Ratings potwierdził ratingi Wielkopolski (Issuer Default Rating; IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie „A-”, dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie „A” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. Wszystkie ratingi mają perspektywę stabilną.

Ratingi województwa odzwierciedlają nieprzerwane bardzo dobre zarządzanie strategiczne i finansowe, które w połączeniu z elastycznością po stronie wydatków oraz zdolnością do finansowania inwestycji ze środków własnych, zapewniają bezpieczne wskaźniki obsługi i spłaty zadłużenia. Ratingi uwzględniają także umiarkowane zadłużenie Województwa. Ratingi biorą również pod uwagę ryzyko pośrednie wynikające z sektora ochrony zdrowia, który może wymagać wsparcia finansowego ze strony Województwa w średnim okresie.

Wyniki operacyjne Wielkopolski są od lat bardzo dobre i Fitch oczekuje, że takie pozostaną w średnim okresie. Według szacunków władz województwa w 2013 r., między innymi z powodu wcześniejszego niż zakładano zwrotu podatku VAT oraz wyższych niż planowane dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, nadwyżka operacyjna była wysoka i wyniosła 18,5% dochodów operacyjnych (14,2% w 2012 r.).

Fitch zgodnie z podstawowym wariantem prognoz zakłada, że w latach 2014-2015 marża operacyjna Wielkopolski wyniesie średnio 14% (wyłączając wydatki i dochody o jednorazowym charakterze), co odpowiadać będzie nadwyżce operacyjnej około 120 mln zł. Nadwyżka operacyjna na takim poziomie będzie trzy razy wyższa niż obsługa zadłużenia, pomimo planowanego wzrostu długu.

Fitch spodziewa się, że w związku z realizowanymi inwestycjami zadłużenie województwa w 2014 r. osiągnie najwyższy poziom ok. 600 mln zł, po wzroście z 441 mln zł na koniec 2013 r. Jednak według standardów międzynarodowych będzie ono w dalszym ciągu umiarkowane i wyniesie ok. 65%-75% dochodów bieżących w latach 2014-2015. Fitch prognozuje, że wskaźniki obsługi i spłaty zadłużenia pozostaną bezpieczne w średnim okresie. Obsługa zadłużenia może wynieść średnio mniej niż  50% nadwyżki operacyjnej. A wskaźnik spłaty zadłużenia (zadłużenie do nadwyżki bieżącej) może wzrosnąć do około 8 lat, ale nadal pozostanie poniżej średniej zapadalności długu.

Fitch zauważa, że jednostki ochrony zdrowia podległe województwu, które przechodzą w chwili obecnej restrukturyzację, mogą wymagać wsparcia finansowego z jego strony w średnim okresie. Nie powinno to jednak stanowić dużego obciążenia dla budżetu Wielkopolski, gdyż sytuacja finansowa w tych jednostkach jest lepsza niż w wielu innych województwach Polski.

Ratingi Wielkopolski są ograniczone ratingiem kraju. Ratingi mogą zostać podniesione w przypadku, gdy podniesiony zostanie rating Polski i jednocześnie wyniki operacyjne będą bardzo dobre, przy jednoczesnej malejącej presji na wydatki majątkowe finansowane długiem.
W przypadku trwałego pogorszenia się marży operacyjnej znacznie poniżej oczekiwań Fitch lub znacznego wzrostu zadłużenia, w rezultacie czego wskaźnik spłaty długu przekroczy 9 lat, ratingi mogą zostać obniżone.

Fitch potwierdził również krótkoterminowy IDR w walucie zagranicznej na poziomie „F2”.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA