Budowa spalarni może ruszyć!

Autor: UMP, K. Nowicki, fot. archiwum
REKLAMA

Ostateczne pozwolenie na budowę dla Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych zostało już wydane. Sama inwestycja, obejmująca spalarnię i układ drogowy wokół niej, ma się rozpocząć w kwietniu 2014 roku.

Brzmiąca bardzo technicznie i skomplikowanie Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych to nic innego, jak właśnie spalarnia. Przypomnijmy, że Poznań będzie ją budował w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ze spółką SITA Zielona Energia. Umowa na realizację tego przedsięwzięcia została podpisana w kwietniu 2013 roku.

Zgodnie z umową PPP, SITA Zielona Energia zrealizuje nowoczesną instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych o wydajności 210 tys. ton odpadów roczne, która powstanie w sąsiedztwie elektrociepłowni Karolin, w północno-wschodniej części miasta. Koszt budowy instalacji szacowany jest na ponad 725 milionów złotych i będzie sfinansowany przez kapitał SITA Zielona Energia oraz kredyty z konsorcjum trzech banków - Pekao SA, PKO BP i Banku Gospodarstwa Krajowego oraz środki z unijnego Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości ok. 300 mln zł.

- Prawomocne pozwolenie na budowę jest zwieńczeniem intensywnych prac prowadzonych pod nadzorem Miasta przez SITA Zielona Energia i jej partnerów - Hitachi Zosen Inova i Hochtief - którzy w tej inwestycji dostarczają technologię i roboty budowlane - twierdzi Stephane Heddesheimer, członek zarządu SITA Zielona Energia. - Prace te miały na celu przygotowanie projektu budowlanego ściśle według zapisów umowy PPP oraz w poszanowaniu wymagań zawartych w decyzji środowiskowej. Wszystkie te etapy były realizowane w oparciu o ściśle określony harmonogram stanowiący załącznik do Umowy PPP.

Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę nastąpiło na dwa miesiące przed terminem przewidzianym w harmonogramie. Pozwoli to rozpocząć prace budowlane wcześniej niż planowano, co z kolei korzystnie wpłynie na wypłatę środków unijnych przeznaczonych na system gospodarki odpadami. Inwestycja - obejmująca spalarnię oraz układ drogowy - rozpocznie się jeszcze w kwietniu 2014 roku.

- ITPOK zostanie oddana do użytku w drugiej połowie 2016 r. i będzie eksploatowana przez następne 25 lat przez SITA Zielona Energia. Projekt pozwoli Miastu spełnić wymagania dotyczące ograniczenia ilości odpadów komunalnych trafiających na składowiska, wynikające z polskiego i europejskiego prawa - wyjaśnia Bożena Przewoźna, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania.

Ale to nie wszystko - w wyniku prowadzonych rozmów pomiędzy władzami Poznania i gminy Czerwonak, w dniu 24 grudnia 2013 roku powołany został zespół ds. monitorowania inwestycji związanych z budową Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych oraz układu drogowego dla potrzeb funkcjonowania ITPOK. W skład zespołu weszli przedstawiciele Gminy Czerwonak, władz Poznania, Zarządu Dróg Miejskich oraz Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

- Zespół ma za zadanie monitorowanie procesu inwestycyjnego związanego z budową układu drogowego i ITPOK oraz informowanie mieszkańców gminy Czerwonak i Poznania o postępach prac - tłumaczy Mirosław Kruszyński, wiceprezydent Poznania odpowiedzialny m.in. właśnie za sprawy "śmieciowe".

Pierwsze spotkanie zespołu już się odbyło - w dniu 31 stycznia 2014 roku omówiono na nim projektowany układ drogowy wraz z planowanym harmonogramem prac i zasady realizacji inwestycji związanej z budową ITPOK.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA