Raport o finansach miasta: poznaniacy mają powody do dumy

Autor: UMP, el, fot. archiwum
REKLAMA
REKLAMA

- Poznaniacy mają powody do dumy - powiedział prezydent Ryszard Grobelny. A chodzi o najnowszy raport agencji ratingowej Fitch Ratings na temat finansów publicznych miasta, który przedstawia i finanse, i zarządzanie nimi, w bardzo pozytywnym świetle...

Kto wątpi, może przeczytać raport, który miasto zamieściło na swojej stronie. A oto jego fragmenty:
Ratingi Poznania odzwierciedlają dobre zarządzanie strategiczne i finansowe, wysoką elastyczność finansową miasta, dobre wyniki operacyjne, bogatą i zdywersyfikowaną gospodarkę lokalną oraz bazę podatkową. Ratingi uwzględniają również umiarkowane, według standardów międzynarodowych, zadłużenie bezpośrednie Poznania, które zdaniem Fitch powinno pozostać na stabilnym poziomie w latach 2014-2015. Ratingi biorą również pod uwagę prognozowany dalszy wzrost zadłużenia spółek miejskich, które jednak w większości powinny być w stanie obsługiwać je samodzielnie.

Zdaniem Fitch wyniki operacyjne miasta pozostaną dobre w średnim okresie, z nadwyżką operacyjną stanowiącą około 10%-11% dochodów operacyjnych w latach 2013-2015. Będzie to wynikało z podejmowanych przez miasto w sposób ciągły działań mających na celu racjonalizację wydatków oraz zwiększenie możliwości generowania dochodów, m.in. poprzez politykę pozyskiwania inwestorów z sektorów generujących wysoką wartość dodaną.

Ratingi mogą zostać podniesione, jeśli miasto utrzyma mocne wyniki operacyjne w średnim okresie, z marżą operacyjną powyżej 12% oraz zmniejszy zapotrzebowanie na finansowanie długiem, oraz pod warunkiem, że zostanie podniesiony rating Polski.

Fitch spodziewa się, że w latach 2013-2015 wskaźniki obsługi i spłaty długu Poznania pozostaną dobre, co będzie wynikało z prognozowanych dobrych wyników operacyjnych miasta oraz stabilnego poziomu zadłużenia.
Miasto konsekwentnie realizuje politykę mającą na celu zwiększenie możliwości generowania dochodów poprzez takie działania jak tworzenie wizerunku Poznania, jako atrakcyjnego miejsca do zamieszkania, studiowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej; pozyskiwanie dotacji unijnych oraz z budżetu państwa na realizowane projekty, jak również podnoszenie co roku stawek podatków i opłat lokalnych. Władze Poznania zamierzają kontynuować tę politykę w średnim okresie.

Miasto konsekwentnie podejmuje działania mające na celu racjonalizację wydatków operacyjnych oraz zwiększanie efektywność realizowanych zadań. Poznań jest znany z podejmowanych w sposób ciągły prób opracowania innowacyjnych i bardziej skutecznych metod realizacji zadań publicznych, o czym świadczy wspomniany wcześniej projekt partnerstwa publiczno-prywatnego przy współfinansowaniu ze środków unijnych, który jest pierwszym tego rodzaju projektem realizowanym w Polsce.

- W dyskusji na temat zarządzania miastem i stanu jego finansów najważniejsza jest obiektywna ocena niezależnych zewnętrznych instytucji - zaznacza prezydent. - Dlatego polecam wszystkim lekturę raportu agencji Fitch Ratings o stanie finansowym Poznania i naszej wiarygodności. Poznaniacy mają powody do dumy.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA