Wielkopolskie Sieci Szerokopasmowe: zmiana na stanowisku prezesa spółki

Autor: UMWW, el, fot. archiwum
REKLAMA

Jak informuje biuro rzecznika prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Rada Nadzorcza Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S.A. delegowała dotychczasową Przewodniczącą Rady Nadzorczej WSS SA, Annę Streżyńską do pełnienia czynności prezesa spółki. Jej kandydatura była uzgodniona z Marszałkiem Markiem Woźniakiem. Zastąpi ona Wojciecha Cerbę, którego Rada Nadzorcza postanowiła zawiesić w czynnościach prezesa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej na okres 3 miesięcy, w związku z prowadzonymi w spółce postępowaniami wyjaśniającymi i kontrolnymi.

Anna Streżyńska była pierwszym prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, podsekretarzem stanu w ministerstwie transportu i budownictwa, właściwym w sprawach łączności. Pracowała także w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ma również wieloletnie doświadczenie z doradztwa. Będąc prezesem UKE zliberalizowała rynek telekomunikacyjny w Polsce, umożliwiając świadczenie usług przez operatorów alternatywnych w oparciu o infrastrukturę operatora zasiedziałego. Ponadto doprowadziła do podpisania porozumienia między UKE a TP SA (obecnie Orange Polska) w sprawie niedyskryminacji oraz inwestycji TP SA w 1,2 mln linii szerokopasmowych. Z Wielkopolską Siecią Szerokopasmową S.A. formalnie związana jest od czerwca 2012 roku, jednak jako Prezes UKE wspierała samorządowców w realizacji RSS-ów i przygotowała wraz z zespołem ustawę o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych.
 
- Trudno w Polsce o osobę z większą wiedzą w zakresie telekomunikacji i inwestycji. Jednocześnie poprzez swoje zaangażowanie w prace rady nadzorczej, Anna Streżyńska jest na bieżąco z działaniami prowadzonymi przez Spółkę. To bardzo istotne, gdyż umożliwi, pod pewnymi warunkami, sprawną kontynuację budowy sieci szerokopasmowej na terenie województwa – powiedział Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
 
Zmiana na stanowisku prezesa Spółki nie wpływa na jej bieżącą działalność oraz cele, którą przed nią stawiają udziałowcy, w szczególności Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
 
W ramach WSS wybudowana zostanie sieć o długości 4500 km, z 576 punktami dostępowymi - co najmniej jednym w każdej wielkopolskiej gminie. Koszt projektu szacowany jest na 410 mln zł, z tego dofinansowanie unijne wyniesie 283 mln zł. Obecnie wybrani przez WSS S.A. podwykonawcy rozpoczęli prace ziemne. Zgodnie z planem zakończyć powinny się do końca bieżącego roku.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA